Předchozí 0137 Následující
str. 134

však jí zdřevěněl jazyk. »Prosím poníženě, račte jen dál,« pravil lokaj, a dívka sotva paměti majíc, uposlechla nevládně. A neminulo ani čtvrt hodiny, an tu vstoupil mladý muž v bílé uniformě, řády ozdobený, do pokoje. Dívka ale nesmírně ulekla se, poznavši v něm včerejšího neznámého a spolu i císaře pána. I chtělať se mu vrhnouti k nohoum, síla však opustila ji, takže omdlená na zemi sklesla. Císař zavolal o pomoc. Tu jsou položili omdlenou na kanape, a brzy pak také vzkřísili ji. Císař pojma ji za ruku, odevzdal jí písemnost na pojištěnou pensi pro matku, a na polovici pro ai, kdyby matku přečkala. »Neníť to vinou mojí, pakli se to již pozdě stává. Od mateře Vaší nižádné prosby jsem nedostal, a tak to bylo také právem, ježto jsem včera hraběte S. větroplachem nazval.« Dívka nanejvejš potěšená chtěla ulehčiti srdci slovy. »Nechte díků,« pravil Josef, »kdyby ale budoucně někdo čehosi nepravého o mně mluvil, přívětivě se o mne zastaňte.« Načež se císař z pokoje odebral; když pak šťastná dcera mateři o šťastném pořízení zprávu učinila, žehnaly jsou obě milostivého císaře, a matka tu poznala, že také i zlé zdání někdy klame.

Leop. Ráž:

Lidové žerty ze hry „Strejček z Podskalí" r. 1799.

D ivadelní hry Steinsbergovy, skládané a oblíbené na sklonku věku XXVIIL, obsahují mnoho zmínek z tehdejšího lidového života v městech i po venkově českém. Zdařile přeložil ukázky z nich V. Thám, jenž vedle roztroušených článků po časopisech a kalendářích vydal tiskem některé překlady ve sbírce Zpěvy z nejvýbornějších zpěvoher českých, v Praze, 1799.

Do obsahu Českého Lidu hodí se zvláště výběr písní ze hry »Strejček z Podskalí«, kde se líčí život Podskaláků, zámožných i chasy bujaré s nezbytnými tenkráte vtipy rozpustilého Kašpárka. Knížka Thámova jest dosti vzácná a proto neváháme v Českém Lidu, v této pokladnici zpráv a záznamů o minulosti i přítomnosti lidu českého, budoucí paměti zachovati rozmarné, dnes již nedosti působivé i přihruble vtipy, jimiž se naši předkové bavili na divadle ze života Podskaláků pražských.

Název: »Strejček z Podskalí. (Vetter von Podskal.) Od P. rytíře z Šteynsberku v němčině sepsaný. Hudba jest od P. Vojtíška.« —


Předchozí   Následující