Předchozí 0155 Následující
str. 152
18.

Nic si z toho nedělejte, fait acomplit,

Byli biti větší páni nežli jsme my.

Kde pak máte kříže zlaté?

»Ty sem nechal v Abliate.«

A nejlepší regimenty? »U Magenty.«

19.

Propuštěn byl milostivě k své armádě.

Ale za ním pel adjutant v kalopadě.

Když ho dojel takto praví:

»Generale beze hlavy!

Tu je dekret, Abschied k tomu, jděte domů!«

20.

Když se loučil s těžkým srdcem od komanda,

Každý volal: Bravo! Bravo! to je švanda.

S Bohem, pane generáli,

Spomeňte si na nás v dáli!

On jim na to: »Teremtete, kuš, ty světe!«

Zapřené ledvinky.

Pohádka zapsaná r. 1852.

Když Pán Ježíš po Čechách cestoval, potkal jej Vašek, prose jej by ho sebou vzal. Pán Ježíš pravil: Já tě po tou výminkou sebou vzíti mohu, když má přikázání ostříháš a před lží varovati se budeš. Vašek uvolil se uposlechnouti jeho radu a následoval jej do blízké vsi. Když se již ke vsi blížili, slyšeli na dvou stranách zvoniti. Ptá se Vašek Pána, co znamená toto zvonění. Odpověděl Pán Ježíš: Na pravej straně zvoněj na pohřeb, na levé na svatbu, na kterou stranu míníš ty jíti? Já se hned odeberu na levou stranu, pravil Vašek. I odebere se tedy každý svou vykázanou cestou. Vašek se statně na svatbě choval, nalévaje a posluhuje hostům, za čež trojník obdržel. Na návsi se opět sešel s Pánem Ježíšem ukazuje mu, co obdržel. Usmál se Pán Ježíš pravě, že tři sta dolarů, které bylza vzkříšení onoho mrtvého obdržel. Hodí spěšně Vašek svůj trojník do vaku mezi tři sta dolarů, chtěje vše společně s Pánem Ježíšem snísti. Šli dále, až přišli na jeden palouk, kdež Pán Ježíš Vaškovi poručil, by k blízkému pastýři šel a jej o jednoho beránka k obědu poprosil, jehož obdržel. Pán Ježíš si zatím zdřímnul, nechaje Vaška beránka vařiti. I plavala povždy ledvinka na svrchu vody, nechtíc se potopiti. Vašek ji povždy strkal pod vodu, však nic plátno. Konečně se rozlobil a ledvinku snědl. Pán Ježíš, když již bylo jídlo upraveno, shání se po ledvince. Vašek zapírá, že

¦


Předchozí   Následující