Předchozí 0156 Následující
str. 153

beránek žádnou neměl, nechtěje se nijak přiznati. Nechal jej Pán Ježíš být, a odebral se opět s nim do jiné vesnice, kde též na dvou stranách zvonili. Na opětnou otázku, že na levé straně pohřeb a na pravé svatba jest, počal prositi Pána Ježíše, by jej na pohřeb jíti nechal, prose jej snažně, by mu oné obřady, které při vzkříšení mrtvého Upotřebil, pověděl, že by si též rád oněch 300 dolarů vydělal. Praví Pán Ježíš: Když jej vzkřísiti míníš: musíš říci: »Vstaň ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého amen.« Na to se Vašek do vsi odebral, kdež mrtvého za přiměřený plat vzkřísiti chce, jestli však to neučiní, by jej oběsili. Nyní počne zaklínati mrtvého, který však ani známku opětného života o sobě nedával. Tu Vaška chopili vedouce jej na šibenici. Pán Ježíš nyní objevil se Vaškovi v tom mínění jej vysvoboditi, když mu řekne, kam se ona ledvinka poděla. Vašek však raději se chce dát oběsit, než by pověděl. Pán Ježíš jej však přece osvobodil, a s ním o peníze děliti počal, na tři hromádky je rozděliv.. Nyní se Vašek ptá komu ta 3tí hromádka patří? »Tomu, kdo onu ledvinku snědl.« Já, já, jsem jí snědl, vykřikne Vašek, skovaje peníze do kapci. Na to se rozešli.*)

Otázky a odpovědí.

Krbec. Krbík, pro kavky a vrabce na stroiních, moravsky. Též značí: ouborek, nádobka z kůr pro jahody, borůvky, též kloubec, česky, horácek, moravsky.    F r. Bartoš.

Pakař. Tak vůbec české obchodníky s lenem na Moravě nazývali, od místa Paky v Čechách? Kdo zná a jinak vyloží?

    K. Pták.
Kupní. »Který sobě tam nějakou chalúpku koupil, aby kupního, jak oni to jmenují, tři čtvrtně ovsa dal« (Záznam z roku 1587.). Kdo má jiné doklady!    J. Bořický.
Uličan. Měšťani, předměšťani, uličani (1717). Uličný, uliční. Soused uličný, v ulici bydlící, uličan. Kdo zná jiné doklady a výklady?    L. M. Sokol.
Skrejchleb, skrýchleb, nehostinský člověk. (1540. Půh. Vlastní jméno 1581. Srv. místní jméno Skrchleby) Kdoby k tomu skrej-chlebovi šel! Vykládám správně?    V. Babánek.
Přípletka, tkanička, jež do vlasů se připlétá. Užívá se nadávkou?    M. Smetana.

*) Pozn. red. Pohádku tuto uschoval si K. J. Erben ze sešitu školních úloh českých na akad. gymnasiu v Praze, ze dne ]7. prosince 1852. Jméno žákovo není připsáno. Original v Erbenově pozůstalosti v bibliothece Musea král. Českého.

Předchozí   Následující