Předchozí 0163 Následující
str. 160
* Noční závěrek při opisování písní do zpěvníku: Psala bych více, dohořuje mi svíce, moje oči chtějí spát, musím ti, Františku» dobrou noc dát. (Z Českodubska.     V. Havel.)
* Mluva koček při sjezdu. Scházejíce se k jaru (až do března) na stájích a na půdách, mžoukají kočky: Kolik je vás? »Čtrnáct.« Kudy k vám? »Ďourou.« Ajajajajajaj!!     (Jindřich Kyzour.)
* Starý a nový měsíc ve slovenské písni. Čo po tých šuhajoch,. Keď sa ai boháči, Ktorí sa zrodili Na starom mesiaci: Já takíého lúbím, Co sa zrodiu v novom. Třebas je chudobný, Puojdem zaňho s Bohem. (Zpěvanky I. 69     K o 11 ár.)
* Léčení lišaje. Udělali z čistého papíru trubičku, postavili ji kolmo na sekyru (hinoždýř). Od shora ji pak zapálili. Kouř va,lil se trubičkou a na sekyře se usadil žlutý, štiplavý maz. Tím potírali »lišaj«. (Z Rakovnicka.     Aleš Uldrych.)

* Mandragora. O mandragoře viz Český Lid z péra redaktora XiII. 288, 440; XV. 144; XVII. 196. Také Komenský zná úsloví: Divná Mandragora!' (Viz Novák J. V. Komenského spisy IV. Moudrost starých Čechů. V Praze 1901, str. 14.)

Časové zprávy.

* Výstava lidového umění moravského a slovenského uspořádána byla Moravskou Ústřednou pro lidový průmysl uměl. v Brně ve dvoraně Průmyslového musea pro Pošumaví v Klatovech ve dnech od 27. listopadu do 1. prosince 1912. Zahájena byla pěknou přednáškou sekretáře Moravské Ústředny p. Karla Knopa, který před četným a vděčným posluchaěstvem zejména z kruhů místních dam v hlavních rysech vytkl přednosti a krásy lidového umění, upozornil na význam Ústředny, která vzala si za úkol lidové umění dodáváním zakázek a objednávek na dosavadní výši udržeti, líčil utěšený její rozvoj a doporučil výstavku pozornosti nejširší veřejnosti. A té si také výstava s výrobky Moravské Ústředny plně zasloužily. Vyšívané halenky, krajkované a háčkované pokrývky, kabelky, šály, gobelíny, tylové pruhy, čepce, kout-nice, loutky v národních krojích moravských a slovenských a několik ukázek lidové keramiky moravské závodily na výstavce vzájemně pestrostí barev, bohatstvím komposice a nenásilnou styli-sací motivů vlastních národnímu ornamentu, jsouce předmětem podivu a zájmu, který začasté vyzněl v koupi neb objednávku mnohého výstavního předmětu.


Vydání a náklad firmy F. Šimáček v Praze. — Za redakci vůči úřadům odpovídá Bohuslav Šimáěek. — Otiskování článků dovoleno pouze se svolením vydavatelství. Patisk se stihá soudně. — Tiskem Dra. Ed. Grégra a syna.

Předchozí   Následující