Předchozí 0169 Následující
str. 166

1. Sousoší Krišpíná a Krišpiniana z r. 1822.

si za úkol seznámiti veřejnost a zvláště kruhy odborné s cechovními památkami staropražskými. Ve Zprávě kuratoria Městského musea Pražského za rok 1911 vedle odborné studie řed. Břet. Jelínka, Pra-" věká Praha, rozepsal se Dr. Harlas o cechovních památkách v. městském museu Pražském. Roztřídil si po věcném, kulturně-histori-


Předchozí   Následující