Předchozí 0170 Následující
str. 167

ckém úvodu nejdříve památky obuvnických cechů. Stručně, ale jasně, srozumitelně i pro neodborníka, s netajenou láskou a pochopením k minulosti staropražšké, popisuje tyto památky, připojuje sličná vyobrazení, z nichž některá ne svolením si. kuratoria zařa-


2. Sv. Krišpín a Krišpinian na malovaném štítu pohřebním z r. 1797.

do tohoto referátu o práci Harlasově. Máme o cechovnictví staročeském kromě jiných studií směrodatné a základní dílo od

Dra. Z. Wintra. Dr. Winter jako historik kulturní všímal si vý-těžků z archivního studia a na něm budoval svoje výklady a vý-

vody. V Harlasovi přihlašuje se vedle historik;;, jak říkával o něm


Předchozí   Následující