Předchozí 0173 Následující
str. 170

na jejich pergamenových výsadách, na štítech pohřebních (pokrov-ních), jimiž ozdobovali rakev zemřelých členů cechu svého, které upevňovali na svícnech, nesli při pohřbu atd. Byl malován též na korouhvích cechovních, vyřezáván anebo vykládán na pokladnách (truhlicích), vyryt na hubatkách a konvicích, z nichž v hospodě své


6. Pohřební štít z r. 1591.

(v herberku) si připíjeli. Jejich pečetidla tento znak obsahovala stejně jako vývěsní znamení na domech, kde cech se scházíval k poradám a sezením.

Měli svého písaře, který zaznamenával příspěvky, psal se-znamy a, potřebné listy. Spravoval pokladnu, jak ji nazývali »matku«, a ta stála otevřena na stole při schůzi cechu. V ní ukládali pergameny své, pečetidla, peníze, registra svá. Výsady (privilegia) bývaly napsány na pergamenu, zprvu ve středověku na velikém archa a uprostřed malován znak (cejch) řemesla; později vázány z pergamenových listů v knihy a znak malován na místě, kde o něm řeč byla, do textu.


Předchozí   Následující