Předchozí 0174 Následující
str. 171

Každé z měst pražských (jak říkáme, každá čvrť) mívalo své cechy, i město židovské, v 18. stol. Josefov nazvané. Tam ovšem trpěny byly cechy, jen pokud sloužily potřebám obyvatelstva této čtvrti a hlavní a nejstarší cech byli řezníci. Krejčí a obuvníci pak tu platili jen za vetešníky a nesměli hotovili nové dílo, leda zase


7. Malovaný znak z výsad z r. 1629.

jen pro obyvatele ghetta. Ale i ti zřídili si cech se zvyky a pravidly ostatních cechů pražských.

Sál IX. v měst. museu pražském obsahuje takové i jiné památky, které se dotýkají pražských cechů. Bohatá je to sbírka, a oddělení cechovní je pýchou musea. »Ani germánské museum v Norimberku, ani národní (bayr. Nationalmuseum) museum v Mnichově nechovají tolik a tak krásných památek cechovních, jako Pražské městské museum. Není nikde sbírky tak úplné, jako je tato«, — pochválil dr. .Tustus Erinckmann, řiditel hamburského mu-


Předchozí   Následující