Předchozí 0196 Následující
str. 195

níže společně propijí. Slavnost stavění májů jest na Písecku hlavně v okresu horažďovickém i strakonickém dosti obyčejná. Není-li možno chase opatřiti si »muziky« na svatodušní pondělí, odloží si slavnost a odbývají ji v neděli po svátcích.

Josef Koštál:

Podbradek mrtvého v podání prostonárodním.

Podbradkem jmenuje lid šátek, kterým byla mrtvole podvázána brada, aby nezůstala ústa otevřena; neboť s ústy otevřenými neměl by prý mrtvý v hrobě pokoje. (Neděliště.) Dle jiné pověry povolal by mrtvý v krátké době celou rodinu za sebou, kdyby mu padlo smítko do' otevřených úst. (Hoř. Štěpanice.) Místy zastupuje »podbradek« bible, již vkládají mrtvole pod bradu. — Podbradek chová se pro štěstí a přičítá se mu vůbec zvláštní moc: Zemře-li na Slovensku hospodář, neopominou pozůstalí uvázati »podbradek" na trám ve stáji; kdyby se tak nestalo, šel by prý všechen statek (= dobytek) za hospodářem. (Květy 1846, str. 539.)

Chtěl-li mládenec připoutati k sobě dívku, chytil rosničku, vložil ji do hrnku (který měl dírkované dno a jejž koupil bez smlouvání), povázal šátkem, kterým byla nebožtíkovi podvázána brada, a zakopal jej do mraveniště. Potom se dal na útěk, aby neslyšel křiku, jejž vydávala rosnička v hrnci, jinak by prý. byl ohluchl. Když ohlodali mravenci žabičku a nechali z ní jen kostru, vyňal ji hoch z hrnku a podíval se jí na dívku: Tím ji přinutil, že opětovala jeho lásku a musila za ním jíti, třeba jí uvázali. (Ještěd.) Mládenec, který nosí podbradek po nebožtíku, nemusí se báti vojny, nebude odveden. Dle jiné verse stačí, uváže-li si branec šátek po nebožtíku na krk, když jde k odvodu; nebude vojákem. (Č. Č. Mus. 1855. str. 53.) Dá-li se podbradek za krov, bude stavení ochráněno před zloději. (Kněžice.)

Truhlu, ve které jest uložen »podbradek«, zloděj neotevře a Diblík se do ní nedostane. (Hoř. Štěpanice.) Vystřihne-li se do »podbradku« dírka a tou se podívá někdo na druhého oknem, pošle naň prý vši. (Záhoří.)Kdo si opatřil podbradek s nebožtíka, může (jím) zažehnávati »růži« a všeliké »opuchliny« (otoky). (Rozběřice.) Koho bolí krk, ať si jej obváže podbradkem s umrlého, zbaví se nemoci na vždycky. (Starý Bydžov.)

Aby kráva nekopala, potři ji šátkem, který byl mrtvole pod bradu uvázán. (Jilemnice.) Vhodí-li se »podbradek« do ječmene, prosa, neb obilí vůbec, ale aby to nikdo neviděl, nebudou vrabci tomu poli škoditi. (Mlékosrby.)


Předchozí   Následující