Předchozí 0200 Následující
str. 199
B. Martykán :

Kuželíček, popěvek přástevní.

V pondělí — mů;j kuželíček se navíjí, sadrně nadrně, nadívej vesele.

V outerý — můj kuželíček hotový, sadrně nadrně, nadívej vesele.

Ve středu — můj kuželíěek už spředu atd. Ve čtvrtek — můj kuželíček co chrtek atd.

V pátek — můj kuželíček má svátek atd.

V sobotu — můj kuželíček má robotu atd.

V neděli — aby o tom všiehni věděli sadrně nadrně, nadívej vesele.

Dá-li Pán Bůh v pondělí, můj kuželíček naději — kuželíček, přeslička,. kolovrátek, cívcička, můj kuželíěek naději.Dá-li Pán Bůh, v outerý, můj kuželíček hotový — kuželíček, přeslička,

kolovrátek, cívcička, můj kuželíček hotový!Dá-li Pán Bůh, ve středu, můj kuželíček spředu — kuželíěek, přeslička, kolovrátek, cívcička, můj kuželíček spředu. —Dá-li Pán Bůh, ve čtvrtek, můj kuželíček jak chrtek — kuželíček, přeslička, kolovrátek, cívcička, můj kuželíček jak chrtek. —Dá-liPán Bůh, na pátek, můj krželíček má svátek — kuželíěek, přeslička, kolovrátek, cívcička,

rnůj kuželíček má svátek. —Dá-li Pán Bůh, v sobotu

přadena budou na plotu —

kuželíček, přeslička,


Předchozí   Následující