Předchozí 0201 Následující
str. 200
kolovrátek, cívcička, pradena budou na plotu. —Dá-li Pán Bůh, v neděli, abyste všiekni věděli — kuželíček, přeslička, kolovrátek, cívcička,

abyste všiekni věděli.

(Z Boleslavská a z Klatovska).

Joz. L.' Holuby:

Súd r. 1652. v Pezínku nad človekom, ktorý uťal odpravenému zločincovi ruku, a ju pri sebe nosil.

Dľa pôvodnej trestnej knihy.

Roku 1652. diia 8. marca, vyslýcháni boli svedči proti Michalovi Watůw ináče Pláteníkovi, pri ktorom sa našla uťatá ľiid-ská ruka.

1. Svědek Helena Frayštacká, asi 40. ročná, po prísahe exaine-novaná vyznala: »Že Plátení cžka pred n j a pred Raško wú swého

muže zlorečila a lála gemu: Beště Klek k___syn ten, geštebito niez

nerobilo skrze tu Euku,kdyby ho druhé nepálilo! A Helena na to powedela: Ach, Beta, Beta, ty by si tak gmela mlcžet, yako ten klát, který pod tú truhlu podložený gest, a nemela by si twému Muži wetšj zármutek dělat. A ona wždy wjce zlorečila. A kdy sem se geg zeptawala: ezo bi ho pálilo? Nechtěla oznámiti, wšak on, prawj, dobre wj.

2. Svědek: Anna Raškowá asi 40. ročná, manželka Vavrinea .Rašel (sic!) mešťana, pod prísahou vyznala: »že kdy sme z Helenu Frayštackú spolu bili, prišla Pláteníkowa žena Beta k nám, ktereg sme poctiwý trunek zawdaly, a mezy tym zlorecžila swenra Muži

Pláteníkowi. I bešte Lítek k__sin, prawý, geštebito niez nebilo

o tu ruku, Ale ho giná wecz páli. Ale nepowedela, cžo ho pálí. A yá sem na to powedela: Ach, milá Beta, radneg se ty modli Panu Bohu, aby ti ho Pan Buch wyswobodil z takého zármutku a krýže.«

V ten istý deň vyslýcháni boli aj iní svedči, ktori svoje prvé svedectvá, — ktoré však y tejto trestnej knihe, uvedené niesu — znovu potvrdili.

Dňa 22. marca bol Michal Watůw alias Pláteník predvolaný k súdu, a napomenutý, aby pravdu vyznal strany tej ľudskej ruky, ktorá uňho bola nájdená. I vyznal: »že tu ruku wzal na Perneckeg ceste; bila w húští, tam sem bral drewo, a byl cžlowek na ceste ea-bití, tak sem ruku wzal, a do tanistry položil, geste Libergott mi powedel, že to dobré gest k dobitku, a ya sem se hned zlakel, a za-


Předchozí   Následující