Předchozí 0214 Následující
str. 213

a uvězněni. Leopold sestavil radu, která by palčivou otázku rozřešila, V té utvořily se strany dvě. Jedna zasazovala se o to, aby náčelníci a původci bouří byli bez milosti pochytáni, pozavíráni,


3. Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic.

postříleni a pověšeni. Druhá, v jejíž čele stál Kaplíř, opřela se tomu a navrhovala smírné rozřešení, odpuštění a zmírnění břemen. Sediaci zvěděvše to, zejména litoměřičtí, obrátili se na Kap-líře soukromě, prosíce jej, aby, se jich u císaře ujal. Kaplíř, znaje bídu selskou ze zkušenosti, slíbil jim, že nejen sám, ale i jeho pří-


Předchozí   Následující