Předchozí 0219 Následující
str. 218

Toho dne totiž každoročně mají se ve chrámu Milešovském konati slavné služby Boží, poddaní mají se jich účastniti a všeliké práce se zdržeti, začež se sprošťují, aby tím nebyli zas jinak přetíženi, na jeden den povinné roboty, a chudým má se rozdati •(rovněž každoročně) almužnou 62 zl., t. j. tolik, kolik dní obležení


10. Skalka.

trvalo. Ustanovení toto jest vtěleno na panství Milešovském v zemských deskách a je to snad jediná nadace toho druhu v Eakousku.

Zvláště zajímavé a historicky vzácné památky bývaly do nedávna zavěšeny v kostele nad kazatelnou: Kaplířova velitelská hůl a maršálská šerpa. Hůl jest silně obložena želvovinou a stříbrně okována; jest 97 cm dlouhá. Šerpa je z červené dýky ty, bohatě zlatem protkaná a 150 cm dlouhá, 40 cm široká. Zlaté třásně byly jí odňaty; kdy a kým, neznámo vůbec. Jest již valně poškozena a proto byla již za předešlého faráře v 1. 1890 sňata a uschována na faře; hůl zůstala zavěšena-nadále.

V r. 1895, kdy byla v Praze pořádána národopisná výstava, vypůjčil si oba vzácné předměty známý menšinový bojovník severočeský, dr. Pařík v Třébenicích, od faráře a poslal je do výstavy, kde ovšem' poutaly pozornost všech návštěvníků. Ne však dlouho, neboť k důraznému přání hraběte Ledebura, jenž se cítil býti dotčen tím, že se stalo tak bez jeho vědomí jako patrona kostela, musily býti navráceny, načež opět zavěšeny v kostele na původní místo. Později však šerpa přec opět sňata, před nedávném


Předchozí   Následující