Předchozí 0220 Následující
str. 219

konečne i hůl, a oba předměty uloženy do krabice na faře, což sluší s povděkem uvítati, neboť nepodléhají zde tolik zkáze.

Obraz Kaplířův jest práce jemná' a cenná, a tudíž jest upřímně litovati, že vlivem prachu a povětrnosti, jimiž ve vestibulu citelně


11. Zámecká hláska v Milešově.

trpí, značně zašel, zejména v dolejší polovině. Přes to však jednotlivé části lze dobře rozpoznati a určiti, že Kaplíř byl muž vzrůstu vyššího, obličeje příjemného, malými knírky a dlouhými vlasy, až na ramena s hlavy splývajícími, ozdobeného. Přes prsa vine se maršálská šerpa, pravice drží velitelskou hůl, při levé ruce leží sňatý klobouk, pštrosími péry bohatě zdobený.

Na rubu obrazu, stejně i na tabulce k němu připevněné, jest latinský nápis: Nejjasnější excelence pán svaté říše Ŕímské hrabě Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, pán na Milešově, Medvědici a Svatém Kříži (rozuměj Chodovem Oujezdě). Posvátného cis. Veličenstva Leopolda I. tajný rada a-komoří, polní maršál a podvelitel Vídně, kterou s hrabětem Starhemberkem od Turků osvobodil. Zbožně v Pánu skonal ve Vídni dne 6. října 1686...

Obraz tento byl již častokráte všelijak reprodukován, ne však v životní velikosti a také ne věrně, a to proto, že pro zašlost nedá


Předchozí   Následující