Předchozí 0251 Následující
str. 250

ho v břiše). Mluvil naň přes zuby (nevlídně, stručně). Hledí naň pí-3s rameno (pohrdlivě). Hledí naň přes prsty (nedůvěřivě). Ten si pozdvihl droby (pochutnal si). Šak ty zbobruješ (spadneš). Aby strela do něho (t. j. hrom) uderila. Je to takové bezurok (divoký člověk). Tintili, vanuli, knedlíky vřó (když jsme popleteně mluvili). Žalobně koláčku (když jsme žalovali). Di do Spálová, na kutě (spát). Ten ho cecéká (vytahuje na něm peníze). Ten teho ušverdil (vyzískal). On se s tém chmárá (loudá). Má jazyk podřezané (umí hodně mluvit). Má hubu napříč (nadává). Musí tam byt, kdyby jedna krópa za groš byla (nevyhnutelně). Brada jde mu k nosu na besedu (je starý, bezzubý). Má nohu masní a chce mět botek žédlékové (chce mít malou botku z ješitnosti). Máme toho do bohů (dosti). Co na mne uliruješ (urgiruješ), hartuješ (hartusíš)? Držíš se mne jak piják t. j. česky klíšť; značí, že se drží pevně, na př. maminky. To ti pámbu semlel k hodom (to se ti poštěstilo, to jsi dostal dobrého). Šňupé, šňupé, kde to je (hledej bedlivě). Ty jsi božídárek bez kvasnic (nijaký člověk). Juž je pod horkem (umřel). Založil krkem (umřel).

II. Přirovnání.

Chodí jak opřadek (nuzně oblečen). Směješ se jak Filip na jelita (hloupě). Neviděli jsme se jak v trnky rok a v kadlátky téden (velice dávno). Si špinavé jak sazometník (jak kominík). Si špinavé jak kolomazník (jak drátař). Bereš všecko jak smrť (napořád). Máš hubu jak od kremenálu vrata (tlustou). Hlópé jak baran. Má hubu jak papuč (od zlosti nadutou). Je jak zelená sedmi-ca (z karet, bledý). Je chudé jak lunt, vyzíblé jak šindel (vychrtlý). Ona je jak bevedia (tlustá ženská). Zmrzlé jak oterek, jak oskoruša. Je jak sklinka (čistý). Spraví se jak řemen v ohni (nespraví se). Držíš se teho jak Andres hry (velice, patrně Andres rád hrával). Stojíš jak na salakvardě (číhané). Co otvíráš hubu jak kapr (hloupý). Je umíněné jak koza. Hledí jak hrom do baně (zamračeně, škaredě). Naďé Nácka jak rukáv (nacpi se jídlem). Věsí nos jak morák (zlobí se). Tlačí se jak žid na palířnu (usilovně). Co stojíš jak svaté za dědino (bezradně, nehnutě)? Jdeš jak klúzovský hodiny (nijak, špatně: V Kluzově u Choliny hodin není). Je nahrané jak bubínek (velice si pohrál). Je jak za groš bělka (rohlíček bílý). Hladné jak vlk, odrané jak lipa (z lípy se dralo lýčí). Bystré jak břinek (mřenka) nebo jak ryba, mrštné jak had, silné jak elefant. Mám jazyk jak trdlo (suchý od žízně). Hlópé jak bot, jak putna, jak bas. Co hledíš jak čiča (ospale, opile)? Vypadáš jak katovské (spustle). Hledí jak vrana do kosti (upřeně). Moteš (točíš) se jak motovidlo. Je teho jak drápele, jak kaše v hrnci (mnoho).

Sbírejte, zaznamenávejte všichni takto, kdož milujete svou mateřštinu!!


Předchozí   Následující