Předchozí 0256 Následující
str. 255
Hra na krále v cestopise Harantově. Krištof Harant z Polžic píše v Cestopise (II. 203): O Alexandrinských vypravuje Suidáš, že měli ten obyčej, že v jistých dnech někteří, kterýmž to dovolíno bylo, na káře po městě jezdili a kde chtěli se zastavili, a co o kom věděli, to zpívali aneb vypravovali; byť i nejhorší skutek byl, se-vším na jevo vyjeli, a o to se snažili, aby se na každého něco do toho času vyptali. — Nepodobá se to soudu a vyvolávání při hře na krále o letnicích u nás?    L. Led i n s ký.

Hry při dešti. V čas deštivý užmolí si děti na Slovensku z hlíny kuličky velikosti lískového ořechu, a házejí je z pozdaleěí na vrata neb na branky, při tom volajíce: Pukanka, pukanka, puká nka! daj nein, Bože slnca do novýho hrnca, veď ti ho my dáme, kadě sa vyhráme, přiď na naše vrátka, dáme ti kus blátka. Puk! Při tom hodí kuličku na vrata, až se rozpleskne. Srv. Štěpnice 1859, 87.

Aleluja česky. V rukopise kapitolní knihovny Svatovítské O. L. XXI. fol. 2 vykládá se po česky:

Al-hoře mi mého milého namúcenie!

Lé-pe jsem Božím vykúpením nynie!

Lu-cipera nebo Lucka se neboje,

Já již hříchuov nemaje.    Fr. Viktorin.

Práh — Praha. Jakož kniežatá a králové, lidé silní jako lvové, proti prahu klanějí hlavu, aby ji měli zdravu: takéž proti Praze-městu mému; neboť bude česť i chvála jemu. (Dalimil kap. 6.)

Otázky a odpovědí.

* Učitelské říkání o posvícenské koledě. (Uč. Jan Fleischman v K.) Úplný popis obřadů, písní, zábav o posvícení podám v samostatném svazku sbírky Veselé chvíle v životě lidu českého. Píseň posvícenskou z Pamětí Vavákovýeh otiskl Český Lid. Snad vám přijde vhod tato: Nová! píseň o posvícení. Vytištěná roku tohoto. Zpívá se jako: Myslivci, myslivci, vy verbujete etc. 1. Vinšuji vám všem společně hody veselí, abyste je ke cti slávě Boží strávili, co vám Pán Bůh ráčil dát, s bázni Boží požívat a mně také půl koláče nebo celý dát. 2. Dej Bůh, byste tyto hody veselí byli, letošní rok nám Pán Bůh dal hojnost obilí, hrách, z zemských ja-blek kaše, to bude strava naše, za to Bohu poděkujeme, v nynějším čase. 3. Doufám v Boha, že budete letos štědřejší, aby Bůh vám dal na přesrok ourody jinší, bychme hladu neměli, Bohu se pokořili, a z Božího požehnání, chudobným dali. 4. Poděkujem Pánu Bohu za letošní rok, užívejte s bázni Boží posvícenský hod, přátelé, hostí známí, hospodář s hospodyní, abyste je v dobrém


Předchozí   Následující