Předchozí 0278 Následující
str. 277

22. Titulní list majestátu cís. Ferdinanda III. z r. 1635. V Nymburském museu.

menali staří, jedno sto a devadesát ošum osob, tomu jest tak, více lidu císařského, také i nepřátelského, patnácte set • i více snad, ach což je to přehrozný pád, sedumnáct set všechněch bylo, ach, ach přehrozné divadlo, tehdy žádný nelitoval, křesťan křesťana mordoval. Přehrozná to Boží rána, od nejvižšiho seslaná, zdaliž jen tito zhřešili, který pomordovány byli, ne sami i jejich staří, zhřešili před Boží tváří, i my též hřešíme taky, jenž máme


Předchozí   Následující