Předchozí 0279 Následující
str. 278

spolu plakati, hříchův a svich nepravostí bychom dosáhli milosti, od Krista Pána Ježíše, krále vší nebeské říše, by nám on odpustil vinnu, přijal v poslední hodinu, pekelný oheň nám zhasil, naše duše věčně spasil, jenž's ty našim věčnim panem, spas nás, Jezu Kriste Amen.


23. Titulní list artikulů, cechu tesařského z r. 1739. V Nymburském museu.

Poznamenání pádu švejdského. Leta Páně 1630 v čermnu měsíci jeneral Banier s dílem lidu švejckého, a pakažy, nebivše město lidem Jeho Milosti Císařské osazeno, do Nimburka vtrhl. Tu pořád 33 neděl zůstávaje, všeho se zmocnil a pobral, jenž se v pravdě stalo, item paměť strany města Nimburka Letha Páně 1631 v měsíci listopadu. Lidu Jeho Milosti císařské, Ferdi' nanda II. nejvižší polní maršálek Rudolf z Echtenburehu, lidem jízdním a pěším ze Slezska u velikém počtu, k městu Nimburku přitáhl a v městě, i nad předměstí se rozkvartiroval. Téhož leta


Předchozí   Následující