Předchozí 0280 Následující
str. 279

v prosinci lid nepřátelský kurfiřta Saského, jeneral z Hajnbu od Prahy zjizdní i pěší k Nimburku přitáhl po Zálabí a k městu sturmoval a nemoha pro odporování jemu dostačiti, z ohnivimi koulemi do města střílel a házel a zapálivše tím ohněm na kolika


24. Titulní list městské knihy ze XVI. století. V Nymburském museu.

místech město,] tudy chrám Páně z dvouma při něm nákladníma věžmi, zvony s cimbalama při hodinách, z děkanstvím, školou, špitálem, s rathouzem, s hodinami druhými, z věžmi, z vodárnou, s věží zálabskou, z moštem velkým přes Labe, z domem obecním profiantním, mnoho set strychů naplněním obilím, s krámy mastnými ä tři čtvrtí města, k dokonalé skáze přivedeno jest bylo;


Předchozí   Následující