Předchozí 0287 Následující
str. 286

Roku 1739 nebylo na Rychrobursku doutníků. : Zdá se, že panství mělo A7ůli cis. tabák kdekoliv kupovati, neb neznámo, odkud donášeli tabák Svratečtí a Roubovičtí. Litomyšlský administrátor Joannes Lazoni píše, »že žádaný tabák z litomyšlského Filial-Niederlagu služebně odesílám a budoucně cokoliv budou potřebovat v domě tabáky, dle milostivého patentu nebo taxy budu sloužit.«

Avšak i nedovoleným, podloudnickým způsobem přivážen

a prodáván tabák. »Pašovaný« byl lacinější, víc »voněl« šňupá-

kovi, ale hlavy bolení způsobil. Po takovém »zboží« pátráno a

zabaveno ve Skutečsku, Žďárci a Pusté Kamenici 654 libry; ten

-se s »domácím« smíchal a prodal.

R. 1739 koupila vrchnost tabáku šňupavého 50234 libry a siee: Stang a třeného rape (21 a 24 kr. lib.); surový a tlučený Prisol (30 kr. lib.). Kuřlavého 176734 lib. a sice: listového a tlučeného duhanu (10 a 15 kr. lib.); Neurodský neb kubebský (14 kr. lib.); obyčejný žlutý (4 kr. lib.). Vydáno za tabák i s dovozem 572 zl. 47 kr. Šňupavý »Stang Prisol« nebyl oblíben a přenechán chrudimskému kupci Julišovi za kupní cenu.

Tabák prodával se: rape 30 a 34 kr., prisol za 54, duhan 27 a 21; Neurodský 27 a ordinarní kuřlavý 13 kr. za libru a utržilo se 616 zl. 2434 kr. a zůstalo koncem r. 1734 na skladě: 10% lib. rape, 47634 lib. listového duhami, 3334 lib. Neurodského a 41% obyčejného kuřlavého v kupní ceně 92 zl. 42 kr.; v prodeji ale 242 zl. 34 kr. K tomu více příjem z prodeje 43 zl. 37 kr., tedy roční výnos tabáku 286 zl. 11 kr.

Prodejem zabývaly se ve Skutči 3 (za 99 zl.), v Hlinsku 3 (za 91 zl.), ve Svratce 1 (za 14 zl.), v Předhradí (Riehenburk) 3 (za 63 zl.) a potom v každé obci na panství jeden prodavač.

Jak se časy mění. Kami hledneme, všude pokrok i v kouření. R. 1900 prokouřilo se ve Skutči více než 25.000 zlatých. V Přibylově, k městu příslušném, ročně 600 zl.! Koncem r. 1900 bylo ve Skutči pět prodavačů tabáku.

R. 1768 dne 31. prosince na rozkaz vykonána přehlídka u ta-báčníků a konstatováno bylo zásob u Frant. Rybičky »feigl rape« 8 lotu; páeovaný tak zvaný Albánie 3 lib. 25 lotu, kuřlavého 7 lib. 10 lotu. Antonín Zvěřina, Frant. Polanský a Žid Daniel Markus měli zásoby o něco větší. Žid dluhoval do skladu do Chrudimě 31 zl. 47 kr.

Uherský tabák dovážen na Richmbursko přes Herálec, kde se jakožto »v královským celním městě« pro stavy zemské vybírala přirážka k důchodku z tabáku a který byl dvojí: pro tuzemce a jiný pro cizozemce; prvnější platili 2 kr. z libry; mimo to stálo potvrzení poplatku (»Zettl Geld«) 6 kr.


Předchozí   Následující