Předchozí 0288 Následující
str. 287

R. 1738 a snad již dříve přinesl kuřákům a kuřák-kandidá-tům nemilé překvapení, neb »jedna každá« (od 17 let počítaje) v panství se vynacházející mužská osoba musí ročně k tak zvané »tabáční peněžité sbírce« 20, pozdější léta 15 a r. 1740 jen 10 kr. přispěti.

Na panství Rychmburskéni bylo takových poplatníků: Sku-teč 378, Hlinsko 278, Svratka 71, Předhradí 45, Hněvětice 17, Mi-řetín 29, Lešany 25, Lažany 23, Štěpátaov 32, Zbožnov 13, Lhota 21, Doly a Raboun 24, Brdo 16, Hlubočice 4, Rvazice 3, Dolany 7, Chlum 4, Zhoř 19, Peralec 38, Kutřín 17, Hluboký 5, České Rybné 78, Otra-dov 51, Rychnov 49, Pustá Kamenice 59, Pustá Rybná a Březiny

' 50, Krouna 130, Voldříš 24, Svratouch 79, Heralec 48, Chlumětín a Kamenická 65, Jenikov a Lány 51, Studnice 47, Blatné 40, Hamr

, s dělníky 46, Vitanov 45, Holetín 79, Ranná 53, Aldretice 22, Kladno 37, Dědova a Humperky 35, Vojtechov 57, Pokrikov 65, Mrákotín a Oťfenda 66, Prasetín a Mokrejšov 42, Račice 30, Žďárec 41, Maliní 16, Leštinka a Skutečko 60, Křižánky 16, Milovy 4, Cikánka

,12, Františka 37. .'"

Celkem 2603 osob, jimž poplatek z tabáku uložen byl. V onen počet nejsou včítáni: duchovní a vrchnostenští úředníci; tito hod-

.nostáři patřili mezi »páni Honoratioribus« a těm větší poplatek uložen a sice platil skutečský děkan 3 zl.; faráři v Hlinsku, ve Svratce a Krouně po 2 zl. 30„kr.; richmburský administrátor 2 zl., skuteěský a hlinecký kaplan každý 1 zl. 30 kr. Panští úředníci a sice hejtman či vrchní 3 zl. Po 2 zl. platili: purkrabí, důchodní písař, obročí, polesný, šichtmistr, písař; sládek za pivovar 1 zl. Jak správně seznam poplatníků sestaven býval, dokladem jest účetní poznámka: že někteří zemřeli, neb neznámo, kam odešli, a konečně byli i »žebráci«, kteří žádného majetku neměli a odepsáno z té příčiny 33 zl. 19 kr. Zdlouhaví poplatníci museli 12% »penále« platit.

A. Brzorádová:

Lidová jídla na Německobrodsku.

Slepice s nudlemi. Uvařená slepice dá se na mísu a , celá úplně pokryje se vařenými (cezenými) nudlemi, aby ji vidět nebylo. Nudle se dobře omastí a posypou hrozinkami. Nejdříve hosté snědí všecky nudle a pak teprve hospodyně slepici rozkrájí a hostům předloží. Jeli mnoho hostí, jsou na jedné míse tři až čtyři slepice.

Černá omáěkja s vepřovými nožičkami. Sušené

„hrušky (křížaly) se uvaří a rozsekají. K nim přidají se povidla

nebo vařené a taktéž rozsekané sušené švestky, hrozinky, střou-


Předchozí   Následující