Předchozí 0292 Následující
str. 291

Mrkvance. Těsto zadělá se jako na vdolky a z něho udělají se velké placky. Do prostřed nich dá se strouhaná, na másle s trochou pepře osmažená mrkev. Placka se sbalí a udělá se z ní podlouhlý, hodně vysoký vdolek. Pomastí se a peče se.

Mrkvový perník. Mrkev se oškrábe, syrová rozstrouhá a v pekárně usuší. Sušená tluče se v hmoždíři.

Borůvková kaše. Borůvky dají se rozvařiti, přidá se cukru, něco mouky a smetany, aby z toho byla hustá kaše. Je-li řidší, dává se jako omáčka ku knedlíku.

K. Batěk:

„Kolomaaaz, kolomaz".

zaměstnání lidu českého.

Vyhynuly a hynou rázovité práce lidových řemeslníků, mezi nimiž kolomazník zaujímal důležité místo. Hned při vjezdu do vsi (přijížděl s trak arem zamazaným, zčernalým a na něm vezl soudek zamaštěný, zvláště u čepu, kolomaznou kaší) rozléhalo se zpě-vavé volání: »Kolomaaaaz — kolomaz!« Neprodávali ještě kupci mazadla na vozy. Čekal hospodář, až kolomazník přijede, a když přijel, nakoujpili si do starých hrnců kolomazi do zásoby.

Kolomazník nevyráběl kolomaz po továrničku, chemickou, složitou úpravou. Jednak pro sebe, jednak pro majitele velkostatku vypaloval kolomaz v lese. Popisuje r. 1823 lesmistr Colloredomans-feldský Vilém Havelka, jak se kolomaz pálila — podle tradic, zachovávaných ve století XVIII. Zasluhuje vyhynulé toto zaměstnání kolomaznické, aby Český Lid zachoval budoucí paměti zevrubnou zprávu o pálení kolomazi. —

Když z jehličného dříví olejnaté částky silným horkem náležitě vyženeme a schytáme, dostaneme mezi jiným známou zčerna-hnědou, tlustou, tekutou, olejnatou kolomaz.

Ne sice všeobecně, ale přece obyčejně pálí se kolomaz pod dohlížením lesníků na účty vrchnosti. »Lesovní« musil tedy míti potřebné známosti o pálení kolomazi a dokázati známost tuto zvláštní zkouškou.

Při pálení kolomazi zvláště prý pozorovati sluší: 1. Vybrání a přípravu dříví. 2. Formu a zřízení kolomaznické pece. 3. Plnění yrubnou zprávu o pálení kolomazi. —

1. O vybrání a přípravě dříví k pálení kolomazi příhodného. Všecko jehličné dříví dá kolomaz. Ne však každý jehličný druh a kus na kolomaz tak hojný jest, abychom jí s užitkem z něho dobývali. Zvláště prospěšné k pálení kolomazi jsou borovice. Nejvíce kolomazi ale vydají kořeny a pařezy starých, před několika lety zkácených borovic a takových, v kterých se jakoukoli ná-


Předchozí   Následující