Předchozí 0299 Následující
str. 298

vzniklý kouř, když se v obzvláštní saze proměnil, se schytá, obdržíme kopet z věci, kteréž bychom k ničemu jinému potřebovati nemohli. Pálení koptu vyžaduje přípravu, aby se jak pryskyřičné. usedliny mohly náležitě spáliti i kouř aby mohl se schytati. Tato •příprava jest velmi prostá a potřebuje se při ní pec, komín a komora. Pec koptová bývá v světle 4 až 6 střevíců zšíří, a 4 až 6 střevíců zdélí, a 6 až 8 střevíců zvýší, a stojí na zdi 2 až 3 střevíce vysoké. Vystaví se buď z cihel, nebo z kamenů, a každá dlouhá strana má nízký »úsloň«, který se včas potřeby přidělanýma dvířkama zamknouti může. S touto pecí spojí se zděný, 18 až 24 střevíců dlouhý, 12 až 13 coulů široký, a právě tak vysoký, skoro váhorovně táhnoucí komín, kterýmž se kouř do pytle táhne. Kde se komín končí, založí se komora, neb komůrka, aby komín několik střevíců hluboko do ní táhl, pročež skoro uprostřed ní kouř vypouštěl. Tato komůrka, která 10 až 12 střevíců v kvadrátu mívá, jest po odrážce střechy 8 až 9 střevíců vysoká. Stěny té komory buď prkny se pobijí, nebo z hladká se omrskají, a dvířka se přifalcují. Posléz se nad dírou komína pytel, ze čtyř flanelových neb »euckoplátě-ných« kusů složený, svrchu do špice vyhíhající přidělá, a na stropě komory upevní. To jest celá příprava k pálení koptu. Má-li se tedy kopet páliti, v peci se pomalu jen malé hromádky smolin neb smolných usedlin zapálí, načež kouř do komory táhne, a se dílem stěn, dílem pytle, jako saze přichytí. Ten se pak střeše, smete, do putýnek vloží, a tak prodává. Při tomto pálení koptu jest jenom komora cihelnou střechou přikryta a kamna i s komínem nejsou přikryté. Jsou ale také koptárny, kde všecko to pod střechou stojí.

    Jos. Č a d e k.
Pro zloděje. Aby nebyl zloděj chycen, vezme si podmáslí a pije je o Štědré večeři pod stolem. To zvláště dělají pytláci a lesní zloději, aby na ně hajný nepřišel. — Chce-li někdo, aby úroda s pole cizího přenesena byla na pole jeho, musí jíti na Velký pátek nahý o půl noci s palicí, kterou aé zaráží klín do dřeva, na pole. Tam uhodí tou palicí nejprve třikráte na pole cizí, a pak třikráte na pole své. To musí udělati třikráte po sobě. — Na Velký pátek o třetí hodině odpoledne vezme hospodyně všecky klíce, jež v domě má, a oběhne s nimi třikráte stavení, aby zloději nemohli do stavení. — Na Štědrý den jde se večer do březiny a uřízne se tam hůl. Když se jde pak zpátky, křičí se: »Já jsem ji ukrad!« Když ho nikdo nechytí, tak bude ta hůl po celý rok jeho odznakem. (Z Jičínska.)    Jos. K o d ě r a.

Aby okurky se zdařily. Kdo chce, aby se mu okurky zvedly, ať hledá na rozcestí provaz. Nejde-li ho, ať jej nebéře do holé ruky, a jde s ním, ať nikoho nepozdravuje a na nikoho nemluví. Když pak slunce zapadá, ať ten provaz do okurkového záhonu zahrabe a bude míti okurek více, než by se nadál. (Z Táborská.)

    B. J i r o u š e k.

Předchozí   Následující