Předchozí 0309 Následující
str. 308

Calta, vánočka. Každý dělník dostal na vánoční svátky jeduu větší caltu.

Courák, dlouhý nemastný rohlík k pivu. Dejte na stůl nějaké couráky.

Vej sluha. Každý účastník svatby anebo nějaké větší hostiny dostává po ukončení pro svou rodinu větší množství různých cukrovinek, čemuž říká se všeobecně vej sluha.

Vodr jmenuje se oddělené místo ve stodole (po obou stranách podle mlatu).

Bedro. Zvláštní dřevěný výstupek nad světnicí u hlavního vchodu, pro rozšíření a zvětšení půdy.

Hrádky; asi tolik jako tácky, návštěva. Nezapomeňte přijít dnes na hrádky, hrátky.

Utrum, konec něčeho. Teď bude mít »utrum«.

Pacal, člověk, který rád mnoho mluví do větru, jak se říká »bez ladu a skladu«. I dejte mi pokoj s tím pacalem. Týž význam mají také slova; kecal a čvaňha.

Hamoniti, nejasně, nesrozumitelně mluviti. Ty to hamoníš, jako bys měl kaši v hubě.

Mrťafa, hloupý člověk. Také mamula a nemehlo.

Křampalka zove se žena, která ráda mluví mnoho..

Modřiti, v pondělí nepracovati. Zítra budeme modřit.

Pinka, nádobka skleněná, do níž se ukládají příspěvky pro hostinského ze hry v karty.

Civina (čili soudná stolice). Nejvybranější řečnice z celého města, které přetřepávají cizí dcerušky o plesu před hostincem.

Dřevěnky, mejšlata, podělávky, kleňáky, nemluvňata. Dřevěná obuv pro chudší třídu lidu, dřeváky.

Bezkrejtka, hrnec hliněný na mléko.

Trepák; na plotně pečená placka.

Párovka, nepletená pekařská houska, které se ponejvíce k vařivu užívá.

Sísnouti, sednouti. Sísni si!

Frant. Cvrkynský:

Nešťastná manželka.

(Svatební kratochvilná rozprávka.)

Jednoho času stala se svatba; kdy a kde. To ani sám nevím, a také na tom zhola nic nezáleží. Dosti na tom, když povím, že se vdávala vdovička čtyřicetiletá; pak že se sešlo hojně hostů mužského i ženského pohlaví. A když se všichni pořádně umístili a stolujíce drobet se rozhovořili, dali se do hádek o věcech rozlič-


Předchozí   Následující