Předchozí 0314 Následující
str. 313

Byla neděle, a milej Tonda šel v noci, už tak k ránu, domů vod Nouzová k Stermýmu (ze Stermýho von je rodič); byla tam, jako skoro každou neděli, muzika a Tonda jakožto muzikantskej tam taky vytruboval. Přišel si při tom sic na hezký peníze, protože to tam maj' ve zvyku dycky šmírovat, vod kousku berou 4 kr., za celou noc musej mládenci klopiť až 60 kr. (někerejm to vejběrčí udělá za krapet trunku vo něco laciněj). Ale jak poudám, Tonda co nemá, to nepropije, a vostatní prohraje v kartách. Tak se mu to připotre-filo i toho večera. Celej propitej a prohranej kracloval, troubu na zádech, vod Nouzová domů. Přes Balatkovu louku chodí v noci dycky nerad, jednou přej tam kdosi viděl černýho psa; ale jaká pomoc, jinady se vyhnout' nemoh'. Aby mu ale přec nebylo tak chulostivo, začal si piskať. Bloud nezpomněl, že piskáním se váběj* světylka. Tepru dyž už vokolo něj začaly tancovat, viděl, že je zle. No ale, Tonda'byl dycky hoch vobstoj, tak ani v tý chvíli neztratil hlavu. Honem si zpomněl, čím se daj' světýlka zahnať — to se vo-brátí levá kapsa u kalhot na ruby. Pomyšlený — udělaný. Tonda čerstvě votočil kapcu a — po tráuniku cvenkaly poslední krejcary, co mu eště vod muziky zbejvaly, a bylo přej jich 25. Byly pryč i se světýlky. Do dneška Tonda láteří, dyž si na čerchmanský světýlka zpomene; dyť von si pak nelenoval eště druhej den jít — hledat — nešťasný krejcary, ale ty, toť se ví, byly fuč.

Blandina Čížková:

Jak lid slezský léčí nemocné.

Žlutenka nebo žlotynka (žloutenice). Kdo onemocní žloutenkou má se co možno nejvíce na žluté předměty dívati: do zlatého kalicha, na dukát atd. Také dívání se na vozovou smolu působí dobře. Nejlépe jest říznouti se na nose v důlku právě mezi očima, až krev řine. Také se odporoučí nositi kolem krku růženec z česneku a kořene celigonky neb eeliany (vlašťoviěníku).

Suchoty, lunzoch (souchotiny). Dítku choru jícímu na suchoty dává se jísti na misku (kaše, mléko a p.), ku které se zavolá pes. Jak tento počne žráti, podává se lžičkou dítěti. Jiný prostředek jest tento: Z devíti chalup nažebrá se mouky, z níž se udělá preclík a upeče. Přes tento preclík se dítko přetáhne. Pak se preclík odnese na křižovatku, aby jej pes sežral, načež týž musí zdechnouti, dítko ale, neumře-li v nejkratší době, se pozdraví. Také se odporoučí nasbírati na devíti mezích neb zahradách různých bylin, k nimž se suchotová zelina (?) přidá a připraví se koupel. V této vodě omeje se napřed postava Kristova na kříži (dle legendy vykoupala matka lotrova své dítě v koupeli, do níž Panna Maria Je-


Předchozí   Následující