Předchozí 0323 Následující
str. 322

Místo peněz dávají chudší kmotry při smývání sv. křižma babičce hrách, vejce, tvaroh a p.

Nyní počnou ženy navštěvovati »šestinedělku«. Nepřicházejí s prázdnou. Každá něco dá. Musí. Pomluvili by ji. Nosí slepice,

a kuřata buď živé nebo již připravené. Nemá-li kdo šesti-nedělce posloužiti, přinesou polévku a svítek neb slepici s nudlemi. Chudší ženy dávají »do postele«: hrách, pšeni-ciavůbec co jim hospodářství poskytuje. Eozumí se, že šesti-nedělka musí také pak navštěvovati a přinášeti oplátku. V nejnovějším čase přinese zámožná selka »do postele« zámožné selce i láhev vína s dortem. Ve všem pokrok!

Zámožná selka dá se »uvádět« obyčejně do 3 neděl, chudší dříve.jak jest zdráva. Den před »ouvodem« posílá šestinedělka ženám, které ji navštívily a přinesly »do postele«, koláče a zve je, aby ji zítra vyprovodily do kostela. Tím zve je též na »hody«, které jsou hlučné a veselé, čiperný posel vyřizuje: »Vzkazují naši vašim, aby zítra přišli vaši k našim do kouta.« Ráno se sejdou ženy k šestinedělce a jdou do kostela. Obyčejně se vezou a nezřídka jedou na dvou i třech vozech. O vozy postarají se ženy samy. ¦ • j "j j 11 p) •

Do kostela bére každá nejlepší šaty. V kostele kladou všech-


1. Dobrá stará mamka v Stankovanoch, Liptovská stolice.


Předchozí   Následující