Předchozí 0333 Následující
str. 332

Jede-li se na pole nebo s pole, položí se na kleč »vlačihy«, na to obrátí se nákolesník tak, že se položí náhradník na »levou stranici« vlačih, socha na »tpravé stranici« do »stavce«.

@PvRuchadlo (rochadlo).

Má dlouhé dřevo, »hřídel«, kterýž je v předu oplechovaný a kulatý, a v kování jsou díry pro »potýkač«; v prostřed má »stupici«, jež se dá šroubováním vytáhnouti neb snížiti, dole drží »splaz«; ten jde dole do rohu »plechu«. Plech je uprostřed přišroubován k stupici. Povolením šroubu dá se buď přitáhnouti více k splazu, nebo se dá povoliti. Na konci hřídele jsou »tulejehy«. Pravý tulejch je prodloužen a na konci je k němu připevněn plech. Též je v tulejehu šroub, kterým se splaz buď povytáhne aneb sníží. ; V každém tulejehu je »nožima«. Jsou uprostřed spolu spojeny.

Pluh.

Má totéž složení jako ruchadlo. Liší se od tohoto pouze tím. že má dole na plechu přidělanou »radlici«. Před stupici až k radlici sahá »krojidlo«, které je v hřídeli zaklínované. Splaz je mnohem delší, také plech je nahoře velmi prodloužeu a ku předu zahnut.

Kolečka orací.

Kolečka jsou téhož složení jako u vozu. V »hubě« drží hřeb »váhy«. Hořejší čelist hubičky je přidělána v »derci«. Na derci je »zhlaví«, na něž se pokládá popjetí nákolesníku. Pod zhlavím jdou ramena derce. Na konci jich jest »podjížď«. Pod rameny derce je »nápravka«. Uprostřed mezi zhlavím a nápravkou je otvor, v němž je »houž« či »houžev«. Této houžve je kus pod zhlavím, jímž je prostrčen hřeb, »záhoužník«, aby nevypadla. Druhý kus je za zhlavím, t. j. kruh, jenž se obrátí vzhůru, jím prostrčí se nákolesník a aby nevypadl, připevní se potykaěem.

Brána (též: brány).

Jsou pětipaprskové. V každém paprsku je pět hřebů buď dřevěných, nebo železných. Dle těchto hřebů jmenuje se brána »dřevěná« a »železná«. Krajní dva paprsky jsou u předu delší, dovnitř trochu zahnuty a spojeny holí, po níž běhá železný kruh (vlastně elipsa), »braník«, za nějž se připínají »váhy«. Za braník tahá pracující dobytek.

Volské náčiní.

1. Krumpolec. V něm jsou železné »štangličky«. Krumpolec položí se na krk, štangrličky se pod krkem sepnou. Po stranách od krumpolce jdou »stránky«. Ty jsou uprostřed přes záda spojeny »náhřbetníkem« a pod břichem »podípěnkou«.

Místo krumpolce dává se též »náčalník«, na čelo. Je v předu oplechovaný, uvnitř vypolštářovaný, v prostřed širší, ke krájím


Předchozí   Následující