Předchozí 0334 Následující
str. 333

užší. Na koncích přechází plech v oka, do nichž se připevňují »pro-straňky«. Náčalník přivazuje se pásky za rohy.

Také se voli zapřahují do »íha« (do »jha«). lho se přiváže volům na cela za rohy řemeny, takže se vůl nemůže otočiti a kam


9. Salaš vo Vážci. Liptovská stol.

jde jeden, musí i druhý. Ve prostřed se přiváže ího k voji. Táhnou tedy íhem (jhem) voje; nemají tudíž straňků. (V okresu Kašpersko-horském).

Koňské náčiní.

Nejdříve se navleče koni na krk »polštář«, na něj »chomout«, od něhož vede přes celá záda pod ocas "t. zv. »podvoeasník«. Po stranách od chomoutu jsou široké kožené »pobočiny«, dlouhé jako kůň, k nimž jsou přidělány »stránky«. Poboěiny jsou v prostřed «pojeny přes záda koně »náhřhetníkem« a pod břichem v týchž místech »podpěnkou«. Náhřbetník je na obou koncích přišit k po-bočinám, podpěnka jen na jednom konci, na druhém má háček, kterým se k pobočině připíná. Od podvocasníku na obě strany k po-bočinám a sice od ok, v nichž jsou k poboěinám přivázány stránky, jsou přivázány »náhočníky«. Na hlavě má kůň »náhlavec«, v něm jsou »udidla« nebo »cank«, jež se dávají koni do huby nad jazyk. Od udidel jde »oprať« (otěž, provaz), která má jen jeden řemen až Js chomoutu, při němž se rozděluje na dva, z nichž jeden jde k pra-


Předchozí   Následující