Předchozí 0361 Následující
str. 360

4. Matěj v Kocourkově hází po Káči očima.

i snad na krk soud zavěsit. 3. Jedny klíštky, velmi oupravné, dílo, nimiž se i dosti ve vzdálí může komukoliv cest utrhovat. 4. Jedna sekyrka, každému notně do pravdy sekat. 5. Pět kněh, z nichž jedna obsahuje ponaučení opilým, jak se mají chovat, aby to na nich znát nebylo; drahá pro vrabce, jak nemají třešně zobat; třetí, jak mužští si mají do zkroužených vlasů jehlice zapichovat; čtvrtá, jak dvě paní v kočárech proti sobě na potkání se mají chránit, aby si klobouky nepolámaly; a pátá, obsahuje pěkný ponaučitelný příběh o jakémsi skvostníku, jenž — když se nejlépe naučil a vyučil své peníze rozhazovat, kydat hnůj na cizím poli. 6. Škatulka samých již hotových očí k lehkému zasazování do punčoch, pro takové vej-strojnice, které pro samou práci v zrcadlech nemají kdy, puklé oko na punčoše si zašit. 7. Pěkné zastrkovadlo ze slonové kosti, k zastrkováni na punčochách xikopaných pat do střevíčků; též pro ně.

8. Mužský klobouk, v němž i ta nejhloupější hlava rozum dostává.

9. Znamenitý stůl, na němž ten nejbohatší Kocourkovan celý dům projedl.

V Kocourkovských novinách jedna již letitá paní vydala toto návěští: »Protože nyní děvčátka již ničemu nechtí se učit, co k hospodářství náleží, a takové věci přec v domácnosti a manželství nevyhnutelně jsou potřebné: činím tedy uctivé návěští, že do učení kuchyňské strůje atd., šití a praní košil, čepců atd., všelikého mytí atd. přijímám mladé pány, synky a vůbec všechny jinochy, jimž na tom záleží, aby někdy pořádnou a náležitou domácnost


Předchozí   Následující