Předchozí 0366 Následující
str. 365

věc starým mládenčilm, jénžby prošedivělině ještě několik let se rádi ubránili. Dále: Pěkné trouby tak připravené, že i nejrozevřenější hubou se na ně troubit může — třebať i na ten nejprudší mráz. Malé pěkné sítě a oka — lelky chytat. Malá kostnice, velmi výborné dílo, na vzácné stoly, do ní ukládat ohryzené kostičky ptáků, kuřátek atd. Pěkné malinké ocelové, stříbrné i zlaté řetízky,


9. Jednomu občanu v Kocourkově dohazují dům.

na nich jazyk za zubami držet. Malinké stříkačky, jež člověk si všude v každé kapsičce může nosit, hned při ruce a k pomoci, kdyby si kde hubu spálil; také buď sobě nebo k pomoci jinému, kdyby kdo od koho opálen byl. Několik skleniček masti, uši natírat. Všelijaké klíštky a háčky, někomu kus chleba z huby vytrhnout; háčky ty jsou také tak způsobeny, že se nimi z cizích čeledínů neb dětí může všeličehos vytáhnout. Měkounké jemné, šátky od dlužníků do toho krámu na prodej složené, k potřebě jen věřitelům, příjemně si huby utírat. Všelijakých utěšeně zohýbaných vyhlazených a vylesklých kliček ke všelijakému zaklejcení a vyklepcení — pro pleticháře; také k ponaučení, jak se má v oklikách k. př. na důvtipy mluvit. Okliěky ty jsou nový nález podle výborného výmislu jakéhos důvtipníka, jenž se učil tkalcem, že ale mistru všechno dr-chal a zamotával, od něho vyhnán, stal se výborným pletichářeni, a tak je jakožto předpis svým společníkům a ostatním drchalům vyhotovuje.

Letošní neiírodou vína vůbec také u Kocourkova se ho zrov-


Předchozí   Následující