Předchozí 0367 Následující
str. 366

na jen asi tolik urodilo, aby tam každý poctivý a pořádný člověk po celý rok mohl se slušně na nohou udržet, a protož tam povstává již starost, že snad žádný nebude moct ani trochu někdy si zavrávorati. V ohledu na větší letos vzácnost vína umínili si mnozí vzácnější Kocourkovani, se žádným darebákem, po celý rok se ne-opijet, a když by se který měl tam opít, tedy to učinit přece s někým poctivým, pořádným, zachovalým, totiž sobě rovným.

Zde bez mála všichni lenoši již se polepšují, neboť málokterý, jenž by nyní nevstával před východem slunce: a z ostatních hospodářů také již větší počet začíná hospodárnější a schránlivější


10. Jedna matka v Kocourkově maže se s dětmi.

živobytí, a sice nejvíce tím, že pro uspoření si dříví doma, celé dni a večery v hospodách sedávají.

V nynější době, takměř sainé noci a v častém křesání čte se v kocourkovských novinách rada proti udeření prstů, aby každý si k tomu rozsvítil, kdežto dosavadním starým obyčejem se tam jen po tmě křesává1.

V předešlém týhodni bez mála půl Kocourkova se zplašilo. Od té doby, co jsou na světě mrazy, také tam každoročně bývají. ¦ Tamní muzikanti přišli na večer pod okna jakéhos vzácného Ko-courkovana, na němž jim (a ani tak na něm jako na jeho cinkavé uznalosti) mnoho záleželo, aby mu učinili večerní velmi velmi hlasitou poetu. Jejich nástroje k tomu byly samé trouby a pískadla.


Předchozí   Následující