Předchozí 0385 Následující
str. 384

šla za její spásu na Sv. Horu, pověděla jí, u kterého kříže se má co pomodlit, jaké posty má zachovati, krátce označila jí vše, co má učiniti. Také ji napomínala, aby se nic nebála, že ji bude chrániti.

Na cestě se jí vždycky ukázala tam, kde se měla pomodliti, klekla s ní, ale již ani slova nepromluvila. Onu ženskou prý také nepojala žádná hrůza, ač to bylo v noci a věděla, že jde s mrtvým člověkem.

Když pak svůj úkol na Sv. Hoře dokonala, uslyšela hlas: »Zaplať ti to Pán Bůh« a viděla, jak k nebesům letí bílá holubička. Ale nikdy nikomu nepověděla, kdo byla ona duše.

Jar. Přib:

Kdy ženské nosily věnec a kdy čepec.

Pořadatelé národních slavností a zábav často chybují proti zvykům lidu československého. Kromě jiného nerozeznávají, kdy se nosil věnec a kdy čepec. Věnec byl již od dávných časů okrasou a ozdobou panny. Nebudeme ani nahlížeti do dávnověkosti, můžeme se jen podívati po vesnicích a uvidíme. Hle, tamto jdou děti, vedle cesty roste a kvete množství krásných kvítků, taktéž na poli, v lese, na louce a všude, kam se obrátí. Děti si natrhají rozličných kvítků, těší se s nimi, hrají a upletou si z nich věnce. Věnce si dají na hlavičky, kytice do rukou a za kloboučky a mají z toho velikou radost,- že se samy tak okrášlily. A ten věneček stal se jim tak milý, že ho nechtějí ani s hlavy dolů dáti a nejraději by jen věneček nosily. Když jirn přes noc věneček zvadne, vyběhnou si druhý den ze vsi, natrhají kvítků a uvijí zas věneček jiný a tak přes celé léto.

Tu nahodí se nějaká slavnost, jako jest o Božím Těle. Rodiče jim objednají pěkné šatičky a malé panenky ustrojí se za družičky s krásným věnečkem na hlavě, aby před velebnou svátostí v řadě kráčely a kvítka z košíčku na cestu sypaly. Kvítečků k sypání na cestu natrhají hojně: vrchovatý košíček. A tu mají milé hlavičky radost z toho, že se mohou u veřejnosti přede všemi lidmi ve věnečku okázati, že se to ani vypověděti nedá. A což, když je někdo ještě pochválí: »To byly družičky jako andělíčky!«

Jindy zase nahodí se slavnost jiná. Jde se někam na pout, jako na Svatou Horu a jinam k posvátnému obrazu Panny Marie. Děvčátka zase se pěkně ustrojí s věnečky na hlavách. Větší družičky nesou sošku Panny Marie, menší nesou praporečky a za zpěvu Mariánských písní s hudbou v slavném procesí kráčejí.


Předchozí   Následující