Předchozí 0451 Následující
str. 450

Obr. č.1. Chlebník.

vyšívané, a zakrývají lože; Bartoš vypravuje v Českém Lidu II. 13, že na Moravě je koutní plachta ochrannou šestinedělce (koutnici) proti divým ženám. Děti spávají na peci, služebné v komoře, chasníci v maštalích. Je-li náhodou v domě malý člen rodiny, visí od stropu »konejška« (u Slováků »belčov«), velká kapsa pro malého křiklouna (totéž u Litvanů ano i u Mexikánů).2) Při všech stranách světnice jsou široké lavice; někde spojené s vazbou domu, jinde (v hanáckém statku) zděné.

U dveří visí ještě věšák na cínové nádobí a hliněné hrnečky. V zásuvce u stolu jsou dřevěné lžíce. Vidlička a nůž jsou vymožeností novou. Maso vídal starý stůl velmi zřídka a tu krájel si sedlák svým kapesním nožem. Jídelní lístek pozůstával z různých polévek, knedlíků kysela a p. Vše, chasa i hospodář, jedlo z jedné mísy u společného stolu. Když tyto patriarchální poměry byly neudržitelný, jídala chasa zvláště. Stůl stěhoval se dle městského mravu do prostřed jizby, na stůl přicházely místo dřevěných talířů cínové, hliněné, pak vidlička a i nůž, dřevěná lžíce nahrazena kovovou. — V komoře

jsou truhly s výbavou, skříně pro šaty, zásoby ja-blek, másla a p. U stropu visí dvě tyče s příčnými oblouky, je to chlebník. Srovnej obraz čís. 1. Ve sklepě je mléko, brambory a pod.


Obr. č. 2. Ohniště v dřevorubcově chatě.

Zařízení kuchyně.

V kuchyni stoji ohniště. Na velkém zděném hranolu hoří oheň. Někdy bývá ohniště nízké (10—20 cm), jindy ve výši stolu. Při delší straně jest výklenek »peklík« pro dříví.

Zcela jednoduchým útvarem ohniště jest ohniště v dřevorubcově chatě. (Obr. čís. 2.) Několik silných tyčí jest pevně srou-


2) Srv. Ueber Land und Meer, Nro. 12, Jahrgang 1913.

Předchozí   Následující