Předchozí 0454 Následující

V. M. Slav.: Sběratel národních písní v letech padesátých. 453 V. M. Slav.:

Sběratel národních písní v letech padesátých XIX.

století.*)

Krásný den rozlil po nivách českých život a radost: lehčí motýlkové a pilné včelky houpají se na vonných květinách pestrých lučin; nad vlajícím osením třásly se ve vlnách vzdušných líbezné zpěvy skřivánkův; v lesinách obrážely se harmonické zvuky lidí a ptákův. Okouzlen libým souzvukem jaré přírody, kráčel cestou bujným obilím obroubenou mladý Světlický a náhle zastaviv se pravil: Nyní čas k básnění.


— už mám rým —« a rozběhl se k příjemnému háji, kdež se kukání kukačky ozývalo.

Posadiv se do chladu na měkký mech vytáhnul z tobolky tužku a psal na cestě složenou báseň:

Pojď na špacír, můj amante,

Žití mého ráji!

Pojď, ty skvoucí diamante,

Let mých mladých máji!Krásně skví se jarní kvítí,

Ptactvo v lese pěje.

Kadost na špacír jest jíti,

Vše se na nás směje.

Píše báseň s libým úsměchem nevšimnul si vesnické děvy,

která blíže háje trhajíc konopě slavičím hlasem zpívala:

Což jest plakala,

Když prala šaty,

Že jí uplynul

Prstýnek zlatý.

Pláčeš, naříkáš,

Pro prsten zlatý,

Musíš opustit

Eodiče taky!

Odevzdav Světlický báseň novou věrnému papíru, pokojně položil hlavu na jemný klobouk a unaven jsa cestováním a bás-něním brzy usnul. Ve snách měl fantastické vidění: V báji pod ze-


*) Chystaje do tisku soupis rukopisů bibliotheky musea království Českého, nalezl jsem v zásobě látky tento rukopis, bez označení spisovatele (mimo V. M. Slav.), psaný asi v letech padesátých minulého století. Podává dojmy a zkušenosti tehdejšího sběratele národních písní u nás. Za laskavé svolení k otištění děkuji si. praesidiu Musea král. českého. Otiskuji doslovně i se zvláštnostmi autorovými.

Předchozí   Následující