Předchozí 0458 Následující

457

Osvěta ani dle jména známa není; o modě mají zde jakýsi nejasný, převrácený pojem, jakž z jejich obleku poznat možná. Mimo krejčí nikdo dle mody se nenosí, proto platí zde těsné spodky, vkusný kabát a škrobené mordy co znak z Vídně přišlého krej-číka, jakž jsem k svému podivení na sobě spatřil. Jsa vřelý vlastenec rmoutím se, když místo bálův vidím muziky a historii svou nemilými poznamenáními plním slyše písničky:

Protivínští páni,

Na vojnu mne vzali,

Dali mně koníčka,

Celej se lesk';

Všecko se blejskalo,

Přece se stej skalo.

Od své znejmilejší

Na vojnu ject.Protivínští páni,

Napište mi psaní,

Dejte je mej milej

Na pražský most,

Aby se vdávala,

Na mne nečekala,

Že já mám na světě

Děvčátek dost!Já bych se v kočárku

Rád vozil

Kdyby se kočárek

Nezbořil.

Vždyť on se kočárek

Nezboří,

Vždyť on je kovaný

Železy.

Už jdou děvčátka z Lomečku,

Už jdou děvčátka z Lomce,

Mají červený čepeni,

Mají zeleny věnce.

Modo, kdy osvítíš tento lid a kdy se ti dostane ctitelův a šiřitelův!

Básník přečet' toto poznamenání pravil: Moda nepotřebuje šiřitelův; neb se šíří jako zhoubná povodeň, vše národu památné a drahé rušíc, ale osvěta jich potřebuje.

»Škoda, že dle mody se nosíte a nevíte, že je moda sestrou osvěty; kde moda tam osvěta.«

Básník:

Moda jako pavouk nitky souká

K mozkovice mnohé zmotání

A nebojíc se už vysmání

V postě z maškar masopustních kouká;

Slovo moda chyby mění v cnosti

A řeč proti tomu střelená

Švihákům je výbuch bláznivosti.

»Zarytý nepříteli blaha a osvěty národu! babská moudrost z vás mluví čerpaná z Domažlických a Protivinských písní a o-byčejův.«


Předchozí   Následující