Předchozí 0460 Následující
str. 459
13. Prstýnek má panímáma,

Jdi, Jeníčku, ať ti ho dá.««14. »»Kus ho zahodíš do skály

Budou na tě holky laskavý.««15. »»Kus zahodíš do trní,

Budeš milovat zas jiny.««16. »»Kus ho zahodíš do moře,

Bude konec lásky hoře.«« —

předříkával, odvětil: Svou moudrost si pište a našemu zpěvu se nesmějte! Já také básním, ospravedlňoval se básník Světlický.

Vím, že blázníte, řekl rolník; rok jste byl ve Vídni a už si z nás děláte šašky.

Tyto smutné scény a upomínky chtěly hlavu básníkovu otočit strašnou melancholií. Všickni lidé, myslil sobě, mne za blázna a nepřítele národu mají! všichni na mne se durdí a křičí, že bloudím a vlasti škodím. Načbych kráčel po cestě trnové sobě a vlasti na škodu?! —

V tom se zablesklo v čele jeho a vyjasniv tvář zmužile zvolal: Prchněte mraky černé! viděl jsem, že chameleóni móda lidem oči zaslepuje a že nerozum, převrácenost a nedůvěra na mně bláznovství vidí. Taneční mistr nazývá mne nepřítelem národu a šiřitelem tmy; však světýlko toto poutníky do bahen zavádějící někdy uzná omyl svůj. Ať se smějí a křičí panáčkové ctící modu — nezoufám — ale kráčet budu dále po cestě trnové národ k ráji rozkošnému vedoucí, neobrace se na žádný hluk a přezděv. Budu kráčet opatrněji než dříve, neptaje se, zda-li.ta neb ona píseň kramář-ská, ale napíšu každou, jak uslyším krásnou melodii, která nezačíná »jeden kaprál od ulánů, poslyšte křesťané o té rebelii« a v které místo »fortelné panny, falešné dámy, pyšná fraile, drahý amant« zpívat se bude »holka modrooká, růže červená, zelený myslivec*.

V.

V pravoslavných Nep. hrála hudba a v ni mísil se zpěv a výskot. Světlický jda okolo vesních sadův tá'zal se babičky u cesty sedící, jaká to hudba, kteráž s podivením pravila: Což nevíte, že má dcera V—ovic veselku? Dobrá, myslil si Světlický, a kráčel k hospodě, odkudž se rozléhala hudba se zpěvem.

Před muzikanty stáli dva sousedé zpívajíce:

Rychtáři,

Šafáři!

Z vašeho dvora

Hezká osoba

Vychází.Zaplať mně, sedláče, službu mou

Já sloužit nebudu.

Já sobě holku namluvil,

Já se ženit budu.

a dále:


Předchozí   Následující