Předchozí 0009 Následující
str. 6

(tradice). V. Kriminalita dědiny. VI. Aesthetika a civilisace. VII. Vnitřní život dědiny. VIII. Vnitřní solidarita dědiny a chování její vůči jiným skupinám. IX. Poměr dědiny k církvi, ke státu, k úřadům. X. Americké a jiné vystěhovalectví. XI. Světová válka. XII. Převrat. XIII. Otázky naléhavé, místní, dialektické zvláštnosti, osobitý ráz.

Renata Tyršová:

Kroužek „České chalupy" na Jubilejní výstavě roku 1891.

SDrern Zíbrtem setkala jsem se poprvé v jedné z prvních schůzí Kroužku, který se ustavil na popud prof. Píce, arch. Wiehla a prof. Kouly při pořadatelstvu Jubilejní výstavy 1891. Kroužek ten ustavil se za předsednictví mistra A. Jiráska za tím účelem, aby se postaral v místnostech České chalupy o výstavu českého lidového umění. Je tomu tedy již hodně přes 30 let.

Když se rozpomínám na práci tohoto Kroužku České chalupy, abych psala již kolik posmrtných vzpomínek, vždyť bezmála polovina jeho členů již není mezi živými: paní Marie Riegrová, arch. Wiehl, paní Náprstková, prof. Píč, prof. Koula, paní Jelín-ková-Doubková... Však nechci psáti nekrologů u příležitosti šedesátin jednoho z tehdejších mladších našich spolupracovníků, redaktora Českého Lidu. Ráda bych hleděla právě u této příležitosti, zachytiti onu náladu, která nás pronikala u této společné práce, jež po krátké době příprav necelého čtvrt roku, měla výsledky námi samotnými ani nečekané. Byli jsme takovou malou obcí, ovládnutou stejnou láskou a nadšením k našemu lidovému podání a umění, stejnou snahou po jeho uplatnění a náležitém ocenění. Starší pracovníci, kteří zkušenostmi, názorem nabytými a posudkem založeným na všestranných praktických znalostech uměleckého průmyslu, se dopracovali zralých úsudků vlastních, uvedli nás několik nováčků již před tím v studium našeho lidového umění československého, mezi nimi v první řadě prof. Koula. V prof. Koulovi nalezl též theoretik Dr. Zíbrt oporu a v každodenním ruchu našich přípravných prací a pak úpravy a instalace výstavy vžíval se do praktických podrobností předmětu svého vědeckého oboru.

Materiál, který nás z venkova docházel (byly to jednak sbírky soukromé, jednak věci ochotou několika jednotlivců po venkově i jejich okolí pro výstavu sebrané), byl nám z části v té úplnosti a soustavnosti neznám. Takořka novým objevem byly


Předchozí   Následující