Předchozí 0098 Následující
str. 95

Zvláštností rusínských dřevěných chrámů na Makovici v bývalém severovýchodním Šaryši json mnohoúhelníkové nízké ohrady, roubené z iiehráiiěných trámů a chráněné před nepohodou sedlovou stříškou. V západním úhlu ohrady bývá vehodní branka. S roubenou ohradou i vchodní brankou setkáváme se i v Nižném Mirošově u chrámu, který náleží k typu


Mirošovská dřevěná »oerkov«. — Foto: Florian Zapletal.

trojvěžových chrámových staveb, rozšířených na území jiho-karpatských Rusínů v nejnuznějších obměnách od Šaryše až po Marmaroš. Zaehovávají-li však tyto stavby na území nynější Podkarpatské Rusi namnoze ráz čistě východní, jsou v Šaryši značně dotčeny západními vlivy.

Tvar šikmé západní věže na čtyřech štenýřích u mirosov-ského chrámu je zřejmě západního původu. Je zejména běžný u dřevěných chrámů slezského typu. Západního původu je barokové ukončení lucernami a cibulemi všech tří částí chrámových. Slezskému typu blíží se mirošovská »cerkov« i kolmým prkenným ošalováním (se zakrytými spárami) celé své spodní části. Chrám stojí na základu z lomového kamene. Choř mnohoúhelníkový (také západní rys), loď čtvercová, v podvěží je


Předchozí   Následující