Předchozí 0024 Následující

Proroctví z r. 1867. — Materka: Sladovnické zápisky. 21

nebo k tomu přinuceni budou. Přijde pak veliký převrat, král pruský dostane se do soužení. Větev domu Habsburkého totiž se svými věrnými zase všeho dobude a stane se císařem Německa. V Rusku vypukne povstání, mrtvoly celé neděle budou ležeti po ulicích Moskvy, spáchána bude tam královražda, říše ruská rozpadne se a rozmetána bude na satrapie, kusy, odtud budou se páchati hrozné nepravosti.

Ant. Materka:

Cechovní zápisky sladovnické.

(Z Kutnohorského archivu.)

Aby pivo v létě ve spilce v sudech nezkysalo, vem jalovce zeleného, mateřídoušky, černého benediktu květu od vorlíčka černého, zvař to, dávej to do sudu a míchej hezky; jak je zastihne, jaké chuti, takové bude, byť třebas rok stálo.

Kdyby břečka státi nechtěla, vezmi 4 vršky z lohu, který na rozcestí stojí, zavrtej ho na čtyřech místech křížem .... bude se spokojit hned. Ambrož Ledvinka, mistr pivovaru v Náměstí, léta 1629.

Proti všelikému uškození v pivovaře neb ve spilce, zavrtej klínky ze dřeva nejblíž nalezeného jest to v lese a zandej za obruče a vstrč kadí i u kotle; to jest zkusil Vavřinec na Krumlově léta 1614.

Kdybys kalné pivo míval učiň takto: kup za 9 peněz kafru a za 9 peněz kadidla, a za 9 peněz kamínku čertového; stluč to dříve na prach, potom to tři v pánvici a dej do vod mladu; budeš míti pivo čistý jako sklo, spomeneš na mně Pluhatýho.

Pivo aby dlouho trvalo takto učiň: smíš s chmelem hřebíček a nato spolu smíš bobek a zavěs to do piva; to zachovává od porušení, chuť dobrou dává, a kaziti se nedá pivu; můžeš to pokusit, bude dobře neb jest to pokušeno. Jest zkušeno od Jakuba Korejtki, mistra pivovaru na Krumlovie Moravském léta 1617.

Bedřich Profeld:

Balbínovy zprávy o lidových pověrách.

Jeden z bývalých žáků Vašich dovoluje si zasiati překlad několika pověr lidových z Balbínovy »Historia collegii Jičinensis societatis Jesu«. V Národním museu: Balbini Boh.: Historia collegii Jičinensis, 1623 až 1762, signatura: VIII. D. 22. (V Jičíně jest opis.) Zabývaje se dějinami kostela sv. Ignáce, četl jsem


Předchozí   Následující