Předchozí 0026 Následující
str. 23

Starý pastýř. Já jakožto starší kuba z ovčína, vezmu na svá ramena berana; a co ty milý bratře?

Mladý pastýř. Já vezmu pecen chleba, libru másla, to bude sláva krásná.

Anděl. Sem pojďte, pastýři, do Betléma brzy, sem sem pojďte nemeškejte, ať vás cesta nemrzí.

Oba pastýři. A my nemeškejme, na cestu dejme, to děťátko nemluvňátko uctivě přivítejme. Ježíši králi židovský, přinášíme tobě dary.

Král. Páni a páni milý, ve všem dobrém posilněny; seslal Bůh šťastnou hodinu, nesem vám dobrou novinu; panna Syna porodila, panenství však nezrušila; a to děťátko maličký, položila v Jesličky; jděte do města Betléma, tam spatříte krásného Syna.

Čert. Hercům percum mezi vás, jak dávno nebyl u vás; jak pak se tu asi máte, že tak málo o mne dbáte. Hrrr mykli, mykli, kdo kde je, ať se mně hned z cesty varuje, jak se mně nebude z cesty varovati, já ho mám právo svým bejkovcem vypráskati.

Anděl. Rarášku, rarášku, nemáš k nám moci, neb se narodil král o půlnoci; rarášku, rarášku, dej si pozor přece, abys nedostal od našeho mládence plece, on tě vyklepe za uši, jak se patří a sluší.

Král. Rarášku, rarášku, co tady pohledáváš, vždyť ty k nám žádné moci nemáš, jestli já ten můj kord vytáhnu, hned tě s ním přes záda přetáhnu.

Čert. Brrr to jsem se přece, že dostanu od našeho mládence plece.

Král. Kdo jest ten poctivý mládenec, ten přidá něco na věnec, tři nebo čtyři česká, to bude novina hezká. Kdo nechce nic dáti, šáteček s penězi ztratí, to bude mít za odměnu, dostane bublavou ženu. Musí jí kaši vařiti a máslo do ní škvařiti, a vy paní hospodyně, budete mít v vašem domě, budete mít užitek hojný, vaše krávy budou dojný.

I. Už jsme tu naši koledu odbyli, žádná děvčátka při nás nebyly. Nynčko si jděte taky, Ježíška kolébati.

II. Buď od nás vítán, pane náš králi, že jsme se slavných hod dočekali. Božího narození, ? našemu potěšení.

Boža Dvořák:

Vánoční koleda na Želivsku.

Do seknice vchází král s korunou z pozlaceného papíru, na holi má připevněnou pozlacenou papírovou velkou hvězdu šesti-paprskovou, vedle anděl po jedné straně a s druhé strany pastýř


Předchozí   Následující