Předchozí 0030 Následující
str. 27

radostí čistou, kterou srdce cítí, ale ústa vypověděti nedovedou. Mnoho, žel, z těch starých ryzích zvyků pokolení doby poválečné opouští a zavrhuje ku vlastní své i svých příštích škodě!

Josef Kubín:

Staré koledy z Kladska.

1. Wynš koledni. Mnoho štěsti wam wynšúgú, tež taky dobrého zdrawy přegú ktomú hogne božské požehnanj w tomto přátelském shledanj. Přichazym dnes na koledu nachazym zde mnoho lydú kterýžto skwostně hodúgi a wespolek se mylugi. Sam Pan Búch se nad tym radúge když geden druhého miluge zato tehdy taky mam když dnešního přichazym k wam. Že na-demnaú rúkú nezawřete ale štědraú koledu my udělyte ga taky na wšem přestanu co kolyw od was dostanú.

2. Píseň posvícenská aneb Kolada. Den přeslawny gest ? nam přišel w němž ma býti každý wesel radostného poswjceni degž bože duši ? spaseni. Ja winšúgú mnoho štěsti prkno s ko-lačema plésti tež i sobě požehnáni w tom radostnem poswjceni. Na koledu dnes přicházím množstwi kolačú nacházím malý welky tlustý tenký tež taky nějaké půlky. Wšechny gsau s do-brau omastau w komoře se na mně třesau že ge wysvobodim brzy neb ge giž tam wšechno mrzi. Tak gich raděg nelitúgte kde kdo ste na stůl snašegte aby vam rač nezatwrdli anebo nesplesni-wěli. Posedíme při nich hesky porozprawime přátelsky třebas doma we swětnici to vstolú na stolici. Zatjm přigde obět ? tomu tu newygdú ani z domů bych vam nespúsobyl zlosti neb něgake mrzutosti. Pobyzet se tuze nedám sednu za stůl raděgi sam neb sem vwas znamy dosti nagim se tú do sytosti posedím tú w vcti-wosti. A když spolů posedíme kolačú se dost nagjme púgdú od was s Panem Bohem wy mně wyprowodite wen. Tam teprv štědrau koledu očekawat od was búdú ale za zle mně neměgte štědře koledy vdšlte. Dyt od was pražen nepúdú neb mam taky doma ženu gak wy chcete degte mnoho nebúdiž wam ljto toho. Učiňte se štědrý hodně aby požehnáni hogne přišlo do mého pitlikú pochwalym was každau chwjlkú. Přigmu to od was z wděčnosti když to dáte z vpřimnosti kdo to nechce vpřimně dat može si to raděg nechat. Wšak wy špásů rozúmyte snad odemně ho přigmete ga pak zase něgdy od was přigmú taky něgaky spas. Púgdú od was geště dale wšak wam nedám žádny Vale daly Pan Buch zegtra vnas može býti segdem se zas. Pane stregče, pani mamo přigdte wy k nam zegtra rano búdú poswjceni strogit bych was mohl taky vctjt. Masla sem dosti na kaupil husy kachny wšechny pobyl prase taky zabyt gsem dal tež drobúw dosti na-


Předchozí   Následující