Předchozí 0034 Následující
str. 31

to chodil městský posel, policajt, hlásný, kostelníci, zvoníci a sládci a pak potom na sv. Tři krále učitel a kantor a hoši, pak taky milistranti. Tak se uďál zákaz, že na věčný budoucí časy žádnej nesmí na koledu jít. Tak byla koleda zrušena.

    Fr. Trnka.

Čeněk Zíbrt:

Literární rozhledy.

Knihu nejpečlivěj vypravenou vydal nakladatel Josef Hokr roku 1930 od Adolfa Weniga pod názvem Staré pověsti pražské. Sličné, ba skvostné dílo o 342 stranách vyzdobeno je kresbami nejčeštějšího umělce Mikuláše Alše, dílo psané na podkladě historickém i pověstí podle tradice lidové, svědčící o hluboké lásce autorově ? zlaté naší Praze, jíž prostými slovy autor připsal tuto knihu: »Praze, mateři měst, v lásce a v obdivu .. .« Z bohatého obsahu kulturně-historického hluboce poučného od našeho nejpovolanějšího autora uvádím 1. Ze starého města: O Staroměstském náměstí. O Staroměstském orloji. O chrámě v Týně. O kašně na rynku. O domě »U zvonu«. O paláci Kinských. O pokladě v domě »U Sixtů«. O kostele Svato-jakubském. O řeznících staroměstských. O domě »U hrubého muže.« O Karolinu. O kostlivci s holí v ruce. O Kotcích. O klášteře sv. Michala. O Platýze. O domech: »U Křížku,« »U Be-tenglů«, »U tří divých«. O kapli sv. Kříže. O klášteře sv. Anny. O zjevení templáře v Liliové ulici. O staroměstských mlýnech. O králově lázni. O Karlově mostě. Veselé příhody. Divotvorný meč. Meč Bruncvíkův. Bradáč. O staviteli mostu. Kříž na mostě. Sochy na mostě. Poklad. Vodník pod mostem. O klášteře křižov-nickém. O domě »U železného muže«. O Klementinu. O paláci Clam-Gallasovském. O »Staré koleji«. O1 zázračném doktorovi. II. Z Nového Města. O založení Nového Města Pražského. O Ne-kazance, O domě »U císařských«. O domě »U Myslíků«. O popravním kameni. Na Karlově náměstí. O Faustově domě. O klášteře emauzském (Čert kuchařem v Emauzích, O zvoníku v Emauzích). O kříži pod Emauzy. O kostele v Trojické ulici. O sloupu na Slupi. O svatováclavské studánce. O kostele Sva-toštěpánském. O kostele na Karlově. O pokladě na Poříčí. O ohnivém muži na Poříčí. O Šaškových mlýnech. — III. Z Malé Strany. O Malostranském náměstí. O kostele Sv. Mikuláše. O bývalém paláci Lichtenšteinském. O domě »U tří zvonků«. O Mostecké bráně Malostranské. O kostele P. Marie »Pod řetězem«. O domě »U Ježíška«. O Janském vršku. O Petříně (Oheň na Petříně, Hladová zeď). O domě »U turkovy hlavy«. O Jesuitské zahradě. — IV. Z Hradčan. O založení Hradu pražského.


Předchozí   Následující