Předchozí 0036 Následující
str. 33
B. Cikhart:

Vlastivědné příručky.

Redakce Českého Lidu upozorňuje, že výborný znalec vlastivědy československé R. Cikhart, vysvětluje klidně a přesvědčivě, jaký mají význam dnešní nové vlastivědné sborníky. Všecky tyto přerozmanité sborníky vlastivědné jsou zaznamenávány v seznamu Českého Lidu, i v několika článcích Zíbrtových a v článcích od jiných autorův.

R. Cikhart ve zvláštním článku (Český Jih, 1927, č. 6) rozhovořil se s pochvalou i s nesouhlasem, co znamenají tyto vlastivědné příručky, vlastivědné sborníky, monografie okresní, čítanky, sborníčky, příručky »pro školu a dům«. Oblasti Boleslavská, Hradecka, Lomnická, Táborská, Hořicka, Litomyšl-ska, Novobydžovska atd. atd. jsou zastoupeny v rozmanitých sborníčcích, českých, moravských a slezských. Tyto sborníky a sborníčky mají účelem býti pojítkem mezi domovem a školou, mezi lidem a školou. Sborníčky vedle jiných statí mají národopisnými statěmi objasniti život lidu a jeho životní názor,, jeho kulturu a vliv toho všeho na dnešní poměry.

Rozhodně redaktor Č. L. několikrát upozornil, že všecko nepatří do těchto sborníků. Do tištěných podobných prací nepatří dětská slohová cvičení; tam nepatří ledabylé smyšlenky žákovské, otisky článečků pro dráždění jalové ješitnosti dětí, jež si žáčkové a žákyně vymyslí nebo zbytečně opisují ze sbírek tištěných lidového podání, rozumí se, přesně neudávajíce, odkud kdo co čerpal. Do vlastivědných sborníčků nepatří zbytečné, bez účelu psaná poučení všeobecná o filmování. Tam rovněž nepatří odborné rozvláčné výklady přírodopisné (odjinud všude známé), rovněž sem nepatří básně příležitostné, osia,vné, básničky dětské. Sem nepatří rovněž rozvleklé životopisy. Zbytečně jsou otiskovány matné a úryvkovité vzpomínky na lidové zvyky a obřady, není-? vysvětlen a vyložen jejich původ a účel. Jsou to posud neznámé zvyky a obřady, pověry, zkazky atd.? Co má skutečnou cenu a význam? Čili, jak R. Cikhart upozorňuje, aby tu všecku práci pořadatel řídil nebo řídilo několik zodpovědných pořadatelů ... Z toho všeho pak upozorňuji na článek R. Cikharta, který všechno další vysvětluje.


Předchozí   Následující