Předchozí 0069 Následující
str. 66

Též lišce vynáší na humna hospodyně Štědrého večera, každého jídla kousek na mez, aby nechodila na slepice.

Na sv. Štěpána vleze starší děvečka pod žlab a čerstvě jí buchtu s medem, čím dříve jest s jídlem hotova, tím lépe bude dobytek žráti.

? večeři Štědrovečerní bývalo ve vsi: polévka z hub, »černý kuba«, bosáčky a do hrnečku bramborů.

A. Sudková:

Výšivky v okolí votickém.

Jaký rozkošný pohled poskytoval asi náš venkov v době rozkvětu lidového umění. Je milo představiti si v duchu tento obraz — žalostno porovnati jej ? přítomnosti. ? jakému jen úpadku došlo (lidové umění vyšívací!

Výšivky původu staršího budí obdiv jak dokonalou, mistrnou technikou, tak překrásnými vzory. Na výšivkách mladších datuje se již mnohdy křiklavě doba úpadku. Zájem všeobecný ochaboval, mizel, až proměnil se v naprostou netečnost. V některých krajích možno sice ještě mluviti o výjimkách, ale i to jen částečně.

Několik ukázek starých výšivek okolí votického svědčí, že umění toto též, zde se zdarem bylo provozováno. Jako> jinde, též zde prozrazují některé kusy, že jsou prací vyšivaček z povolání, však proto stejně mnoho vyšívaly ženy a dívky samy.

Výšivky některé přeneseny sem vdavkami nebo dědictvím z krajů dosti vzdálených. Ráz těchto je více neb méně odlišný (růžek šatky a sukně z Dušník, koutnice z Brtce).

Koutnic zachovalo se dosti, ač mnoho jich zmařeno. Vyšívaných kusů používáno bylo místy na podšívání punčoch (obvyklý způsob ve zdejším »kraji dřeváků«), plátna ostatního brávalo se na různé potřeby v domácnosti.

Ze zbytků památných koutnic, které se zachovaly, jakož i z oněch plachet, které jsou majetkem některých statku, soudím, že vyšívány byly asi většinou bavlnou červenou, stehem stonkovým a zpátečním (na straně rubní je vzor drobnými stehy konturován).

Méně jest koutnic vyšitých bíle. I zde zůstává vyšivačka ponejvíce věrna obvyklým pravidlům komposičním (pruh koutnic od Sedlce). Ornamentální kytice vyrůstají z košíčků. Technika je umělejší. Vnitřky květů a košíčků mají výplně prolamované, ostatek pruhu činí dojem vzorníku žurových prací.


Předchozí   Následující