Předchozí 0136 Následující
str. 133

matka takové ženě zemře, rovněž ji ? mrtvole pouze s velikou opatrností a na krátko připouštějí. »Shlédla by se a měla by dítě vždycky bledé.« Také různé sošky a figury, jsou-li v domě, z opatrnosti po čas těhotenství lidé odstraňují z příbytku, aby dítě podobu toho snad na sebe nevzalo. — Místo, na kterém se následkem shlédnutí u dítěte všeliké znamení vyskytuje, ne ní nahodilé, nýbrž nachází se pravidelně na té části těla dítěte, kam si matka při shlédnutí rukou sáhla. — »Proto musí těhotná žena v takových případech se pamatovat8) ruku v té chvíli na některou část těla vložiti, nýbrž musí jedině touto zajisté moudrou radou se chrániti: prst pravé ruky za pás u sukně vložiti. Leda tak dítě znamení žádného míti nebude.« — Tak aspoň bylo mně tvrzeno v mém rodišti na mor. Valašsku a oprávněnost této rady zajisté každý ve »shlédnutí« věřící i nevěřící uzná. Neboť jestliže žena těhotná při dojmu nějakém v plné rozvaze prst za pás si vkládá, tedy dojem její nemůže býti tak hluboký, aby účinky jeho i na plodu života jejího patrnými býti mohly.

Uvádím ještě dva, snad opravdu velmi zajímavé doklady pevné víry lidu ve shlídnutí: Dru X. v slovácké osadě — jenž skutečně za vzor zdravého člověka sloužiti může — docházela jistá paní vždy pod nějakou záminkou častěji na návštěvu. Časté ty návštěvy byly mu nápadné a stávaly se mu nemilými, když pozoroval, že paní ta očí svých po celý čas návštěvy své z něho nespouští. Poněvadž však pani ta jinak pořádnou osobou i slušnou byla, trpěl X. návštěvy klidně, až pojednou přestaly. Narozené dítě bylo tak zdravé a červené jako je dr. X. Paní zúmyslně prý chtěla se v něm shlédnouti. (Skutečná z r. 1892 událost.) A jak gazděny slovenské příklad patriarchy Jakuba napodobují, poznáváme z receptu, kterýž J. L. Holuby již uveřejnil. (Slov. Pohl. R. 1892. Seš. 1.) : »Aby sa všelijakej barvy kurence (kuřata) a hú-sence (housata) láhly: Pomaluj vajca takovú barvu, jakovéj barvy chceš míti, potom pomasť s dreveným olejem, nech to uschne a polož pod slépku.«

Josef Boháč:

Lidová kuchyně na Zelečsku.

Kyselo. Do hrnce s vodou dá se určité množství kyselého zelí, podle toho, pro kolik osob se kyselo vařiti chce a ně-


Pozn. 1) Zajímavo je, že toto místo ze »Starého zákona« mnohým lidem známo jest. — 2) na příklad. — 3) čeledín. — 4) děvečkou. — r>) kořalka z jalovinek připravovaná. — 6) na tváři. — 7) rychle. — s) chrániti se.

Předchozí   Následující