Předchozí 0147 Následující
str. 144
Václav Petrů:

Poplatek za hrana a vyzvánění pohřební r. 1518.

Z pamětí pelhřimovských.

Nejstarším kostelem pelhřimovským jest chrám sv. Víta, který stojí nyní na předměstí a jenž byl už dvanáctý rok po založení města, tedy r. 1236 osazen samostatným farářem. Podle jména se uvádí farář pelhřimovský teprve při r. 1375; nazýval se Václav a úřadoval ještě r. 1392, kdy byl vězněn a ze žaláře propuštěn. Okolo r. 1550 byli faráři pelhřimovští povýšeni za děkany a nejstarším děkanem se jmenuje Jiřík Ře-dický, jenž byl jakož i jeho nástupci až po r. 1596 instalován při kostele sv. Víta.

Kolem chrámu rozkládal se po způsobu časů tehdejších také hřbitov, kam se pochovávali osadníci pelhřimovští; pro vzdálenější obce byly v potomních letech zřízeny samostatné hřbitovy u filiálního kostela »Božího těla« pod Skrýšovem a u »Sv. Jana Křtitele« ve Starém Pelhřimově.

Hřbitov u sv. Víta, jenž se rozkládal v samém městě, byl zrušen z nařízení Josefa II. dne 1. července 1787 a přenesen ? chrámu Páně Blahoslavené rodičky Boží Sedmibolestné, kde pro něj daroval »strych« pole František Střechodský, bývalý rychtář císařský. Místo, kde stával hřbitov u sv. Víta, proměněno bylo počátkem 19. st. v zahradu školní, která však neměla dlouhého trvání. Nyní jest proměněn v úhledný sádek.

Ve východním rohu hřbitova toho stála a stojí dosud věž, vlastně zvonice, kterou se na hřbitov vcházelo a na níž se nalézaly zvony, jimiž se vyzváněly hrany.

Na počátku 16. st. povstaly z neznámých příčin mezi městským zvoníkem a občanstvem spory o náhradu za vyzvánění o pohřbech, které rozhodl magistrát v ten rozum, že ustanovil za výkon zvoníkův pevnou taxu, již bylo stranám odváděti do městského důchodu, odkud si zvoník vybíral, co mu náleželo.

V nejstarším zápisníku pelhřimovském čteme o tom: »Léta 1518 ve čtvrtek den sv. Jana Křtitele Božího stalo se jest svolení ode vší raddy, a to jmenovitě za purkmistra Ondry Jircháře a konšelů Martina Hrušky, Mašáta Václava, Sopouška Jakuba, Holuba Matouše, Mikuláše Jílka, Jana Hodáčka, Miky Němečka, Ondry Mráčka, Václava Přihašálka a Petra Vocasa, kterak prohledši se vší spravedlností, aby to budoucně držáno bylo, co se zvonění dotýče a od kříže i nalezli a zuostali sú na tom:

Najprv zvoníkovi od zvonění, když by zvonil v Dominika a ve dva malé zvonečky, od těch jemu dáno má býti 3 gr. míš.,


Předchozí   Následující