Předchozí 0170 Následující
str. 167
Emil Hula (Modra, Slovensko):

25 slovenských lidových písní z okolí Košic (Barca).

6. Hore zahradú ...2. Rano do sľubu, večar začeplá (= pia), [:bodaj moja fra-jerečka nevyšla z pekla!:]

3. Bodaj nevyšla a tam shořela, [ :lem pre toté klanné reči, čo hutorela.:]

4. Ej, hutorela, že by k nám išla, [ :teraz pošla za druhého, frajerka pyšná!:]

Sľub = manželská přísaha (při oddavkách); večar = večer; začeplá (začepia) ™ dají manželský čepec; lem = jen; toté = tyto; hutoriti = žvaniti; teraz = nyní.

7. Ej, na našu kapuru ...2. Hodz by udereli i zlatú hvězdičku, každý idze lem tam, dze má frajerečku, ej, každý idze lem tam, dze má frajerečku.

3. Hodz by udereli zlatého holuba, každý idze lem tam, dze mu dzevka ľúba, ej, každý idze lem tam, dze mu dzevka ľúba.

Kapura = vrata; pečac udereli = pečeť vyrazili; na f raj = na f rej; nehodzeli = nechodili; hodz = byť by; idze = jde; lem = jen; dze = kde; ľúbiť = milovati.


Předchozí   Následující