Předchozí 0172 Následující
str. 169

2. »Ake sce, vy Košičiane, volové, ej, ake sce, vy Koši-čiane, volové, 'šak vidzice korytečko hotové, ej, 'šak vidzice korytečko hotové!«

Vyrúbať = vytesati; Barcaniane = obyvatelé Barci; koryto = necky; pýtali še = ptali se; Košičiane = oby v. Košic; sce = jste; vidzice s=i vidíte.

Drobné články.

Pověsti o hastrmanech z Hluku u Uh. Ostrohu.

JUDr. Ladislav Rutte: @N@Pověsti o hastrmanech z Hluku u Uh. Ostrohu.

1. Hastrman v kabeli. Strýček Pavlás byli hotařem na Babích horách. Jednu navačér, dyž už šli dóm, kde nie, tu nic, zjevil sa před němá zajíc a pomalunky si hopkoval. Strýček si poví dajú: »Sakryš, to bude večera«; pustili sa za milým zajícem a načisto lefko ho chytili. Dali ho do kabele, nesli v ní na zádoch jabka, hodili kabelu na sebe, a šli. Idú, idú, a kabela kam dál těšší. Povídajú si: »Ná tož co na mě ide jakási mdloba, lebojkerú matěru, co to se mnú je?« Ale šli dál. Jak došli na Průhon a přecházali přes Okluky (potok), čujú: »Kde si, Ábeli?« A jím na zádoch: (Ábel) »V Pavlásovéj kabeli.« Už věděli, co to je. Práskli s kabelů, z ní místo zajíca vyskočil hastrman, zařehtá! sa velice a hup do vody! Milý strýček došli dóm málo živý.

2. Hastrman a žid. Šel jednu žid z Hradišča do Bor-šic. Dyž došel do Huku, už sa stmívalo, a jak došel pod Babí hory, už byla čirá noc, že neviděl ani na krok. Myslel si: »Lehnu si do kříkopy, vyspím sa, a ráno dondu do Boršic.« Enom to udělal, tu sa nad ním na břehu cosi začalo smít. Na žida padl strach, začal sa drkotat, a nevěďa sa pokřižoval. V téj ale učúl řehot ešče věcí, a cosi povídalo: »Nádoba prázná sa požehnáva.« Ráno, dyž jeli ludé na Babí hory, našli tam v kří-kopě skrčeného žida, býl málo živý. Skřísili ho a ptali sa, co sa mu dělo. Dyž jim pověděl, smíli sa: »Ja, holečku, tu sú hastrmané a majú tu pod břehem aj vajca, mladé sa z nich léhnú.«

3. Hastrman a víle. Mezi Hukem a Lhotu je podléj potoka úka (louka), keréj sa říká »paní úka«. Jednu šli strýček Prajza, dyž byli slobodný, od galánky ze Lhoty. Bylo světlunko, měsíček svítil jak rybí oko. Donďa ? paní úce, učujú velice pěknú muziku. Povídajú si: »Ná, kýho čerta, co je tu nejaká svaďba?« Přešli Okluky, stúpli si na břeh do húščá, a co vidijú? Na vrbě hraje hastrman na gajdy, a na paní úce


Předchozí   Následující