Předchozí 0176 Následující
str. 173

na hřbitově odpočívající slouží pro ně mši svatou. Pořekadla tato mají v sobě dobrý prvek výchovný, byť to jsou pouhá rčení pověrečná.

Bedřich Moravec:

Jak se za stara na plzeňsku plachetka vázala přes holuběnku.

Nikde již na plzeňskú ženy nenosí starých płachetek čili plen na hlavách, ani holuběnek. Ještě objeví se někdy žena v holuběnce o svatbě a o některé národní slavnosti, starodávný ústroj hlavy všude teď zastupují kupované šátky, jenom starší ženy umějí ještě holuběnku správně upevniti na hlavu, v málo které vsi našli bychom ještě stařenu, která, pamatuje se, že nosívaly ženy přes holuběnku plachetku a jak se tato vázala.

Hladký účes hlavy převázán třemi i čtyřmi sametkami, pak nasazena holuběnka, která sdrhla se tkanicí pevně ku hlavě a tkanice svázala se vzadu pod vlasy. Aby holuběnka i vpředu hlavy držela, připevněna ještě dlouhými jehlicemi k sametkám.

Naškrobená křídla holuběnky sehnuta pak na ramena a dvě stuhy téže nazad. Křídla holuběnky pod plachetkou vyčnívají.

Plena čili płachetka musela se ? uvázání nejprve připraviti. Přeložila se nejprve »vejpůl« a udělal se zobanitý záhyb, který přišel na čelo, teď přehodila se plena přes holuběnku. Na hlavě upravila se po každé straně obličeje ve tři pravidelné záhyby a pod bradou na jedno zadrmo zavázalo. Uvazování dělo se s velkou přesností, aby naškrobená płachetka pevně přilehla ? obličeji.

Uzel pod bradou upravil se tak, že levý konec zastrčil se pad plachetku a pravý zůstal venku. Uzel nesměl zakrývati pěkný límec, »krajzlík« a stuhu hedvábnou od krajzlíku dolů visící. Límci říkaly někde ženy také »krejzal« a stuze u něho »pantle«.

Holuběnka s převázanou plachetkou byl úbor slavnostní.

Brával se ? němu ještě velký šátek hedvábný s třásněmi, který převazoval se vpředu křížem přes prsa a jehož cípy vzadu se přehodily přes sukni a v té poloze fěrtochem se připevnily.

Płachetka odstávala od hlavy i dopředu pevně byla stažena. Též cípy šátku náprsního byly přehozeny a přes ně vyšívané dvě stuhy od fěrtochu, »šlajfny«, jako bohatá ozdoba.

Hlava ženy takto ustrojené byla skoro nehybnou a naříkaly ženy v holuběnce s převázanou plachetkou, »že jim hučí v uších«. Ale: co všechno nevydržely by ženy pro svou výzdobu!


Předchozí   Následující