Předchozí 0177 Následující
str. 174

Časové zprávy.

Slovácký rok v Kyjově. V Kyjově, proslulém vzácnými slováckými kroji, konati se bude po uplynulém pětiletém období ve dnech 28. a 29. června 1931 opět »Slovácký rok«, jehož zúčastní se nejtypičtější obce moravského Slovácka. Lanžhotští uspořádají slovácké hody, Vlčnovští jízdu králů, zvěčnělou Jožkou Uprkou, z Velké předvedou velický fašaňk, známý z obrazů Úprkových i Frolkových. Dále předvedena bude šar-dická svatba, vlkošská šlahačka, milotická svatba, Bukovanští přijedou s věncem, Vracovští předvedou stavění mája, přijedou rekruti z Kostelce a Svatoborští s dožatou. Slovácký rok v Kyjově bude opět velkým národopisným svátkem Moravy.

    Rudolf Janovský.

O zbrojném tanci. (Dokončení.) Ve Florencii roku 1929 přednesl dr. František Pospíšil na I. Congresso nazionale tra-dizioni popolari (Folklore) Firenze, 8—12 maggio 1929 (VII.) »La danza moresca, studio comparativo ed osservazioni meto-dologiche con particolare riguardo all' Italia Settentrionale«, con proiezioni di diapositivi (120) e con 25 film die danze nazionali europei. II programma delle pellicole di danze na-zionali: Danze da solo: I. Film. 1. Odzemek, Vsetín, Valašsko, Moravia (Cecoslovacchia). 2. Kozáčok, Don, Ukrajina, SSSR (Russia). 3. Lezginka, Kavkaz, SSSR (Russia). II. Film. Fašan-čaré, Strání, Uherský Brod, Moravia, Cecoslovacchia. Schwert-Tanz, Kaplitz, Boemia, Cecoslovacchia. Podšabljari, Podzám-čok, Slovacchia, Cecoslovacchia. Podšable aj podobúšky, Čič-many, Slovacchia, Cecoslovacchia. III. Film. Tanieš zbojnicky na Podhalu, Zakopane, Polonia. Záporožec, Ukraina, SSSR, Russia. IV. Film. Kupanjija ili ti družba, Blato, Jugoslavia, SHS. Moreška, Curzola-Korčula, Dalmazia, Jugoslavia, SHS.

V Luxemburku roku 1929 opakoval dr. Pospíšil svoje zajímavé výklady o zbrojných tancích.

V Hamburku přednášel dr. Fr. Pospíšil roku 1930 na XXIV. Session du Congrés International des Americanistes Hamburg, 7.-13. IX. 1930. Seance de la Section d'Ethnographie de ľAme-rique du Nord et du Sud: »The present condition of Choreographie research in Northern, Central and Southern America.« (Critical analysis of the different methods. Description, com-parison. The method of cultural history. The method of film analysis. Application to the problem of the American war dances.)

Všude se rozšířila známost o dru Fr. Pospíšilovi. Jeho četné články odborné, jeho přednášky ve všech recích (srv. doklady již uvedené) o tancích ve zbrani (zbrojných) staly se záhy


Předchozí   Následující